Výsledky za 10 měsíců vypadají dobře

Stavební produkce v lednu až říjnu loňského roku vzrostla o 2,5 %. V kladných číslech by se udržela i po modelovém zohlednění růstu cen stavebních prací.

Stavební produkce byla v lednu až říjnu 2022 o 2,5 % vyšší než ve stejném období předchozího roku. K růstu přispělo jak pozemní, tak inženýrské stavitelství. Produkce v pozemním stavitelství se zvýšila o 2,8% (příspěvek +2,0 procentního bodu), inženýrské stavitelství meziročně vzrostlo o 1,7 % (příspěvek +0,5 p. b.). Nejrychleji rostla produkce v prvním čtvrtletí (+9,9 %), kdy k dobrému výsledku přispěly nízká srovnávací základna a příznivé počasí. Růst se odehrával v obou segmentech, vyšší zaznamenalo
inženýrské stavitelství.

Ve druhém čtvrtletí se produkce inženýrských staveb držela zhruba na úrovni loňského roku, pozemní stavitelství ještě stále rostlo o 4,4 %. Změna celkové produkce tak zůstávala kladná. Nejhoršího výsledku dosáhla stavební produkce ve třetím čtvrtletí, kdy došlo k poklesu o 1,7 %. Oba segmenty se meziročně snížily podobným tempem. V říjnu stavební produkce meziročně i meziměsíčně vzrostla, tahounem růstu bylo pozemní stavitelství. Inženýrské stavby nepatrně překonaly úroveň října předchozího roku a ve srovnání se zářím zaznamenaly mírný meziměsíční růst.

Index stavební produkce (průměr roku 2015 = 100)

Zakázek ubylo, ale hodnota vzrostla

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v prvním až třetím čtvrtletí 2022 v tuzemsku uzavřely 56 415 stavebních zakázek, což znamená meziroční pokles o 2,3%. Celková hodnota těchto zakázek se meziročně zvýšila o 14,1 % a činila 252,8 mld. Kč v běžných cenách. V pozemním stavitelství dosáhly nové stavební zakázky 108,5 mld. Kč a meziročně vzrostly o 13,0 %, inženýrské stavby zaznamenaly meziroční růst hodnoty zakázek o 15,0 % na 144,3 mld. Kč.

Vývoj v segmentech a čtvrtletích byl značně rozdílný. Zatímco v prvním čtvrtletí táhly celkový růst nových zakázek pozemní stavby a inženýrské spíše stagnovaly, ve druhém čtvrtletí byl v pozemním stavitelství zaznamenán pokles hodnoty zakázek a růst byl podpořen inženýrským stavitelstvím. Ve třetím čtvrtletí dosáhly růstu hodnoty nově uzavřených zakázek oba segmenty a rychleji rostlo opět pozemní stavitelství. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v prvním až třetím čtvrtletí činila 4,5 mil. Kč a byla meziročně o 16,8 % vyšší.

Vývoj bytové výstavby (tis. bytů)

Počet zahájených bytů klesl

Od počátku roku do konce října byla zahájena výstavba 34 572 bytů. To je o 6,9 % méně než za stejné období v roce předchozím, který byl ovšem zcela mimořádný. Loni byl zaznamenán nárůst pouze v prvním čtvrtletí, které se srovnávalo s nižší základnou ze začátku roku 2021 ovlivněnou covidem. V dalších dvou čtvrtletích pak počty bytů převážně klesaly. V rodinných domech se počty zahájených bytů zatím ještě udržely nad úrovní stejného období roku 2021, u bytů v bytových domech však došlo k propadu o 20,7 %. Výstavba nejvíce bytů byla zahájena ve Středočeském kraji (převážně rodinné domy) a v Praze (bytové domy).

V lednu až říjnu 2022 bylo dokončeno 30 251 bytů, tedy o 9,5 % více než v roce 2021. Rostly obě hlavní kategorie výstavby, ale rozdílným tempem. Po nepřesvědčivých výsledcích z předchozího roku se v prvním čtvrtletí 2022 zdálo, že se podařilo nastartovat dokončování rodinných domů, výstavba bytových domů přitom stagnovala. Ve druhém čtvrtletí se situace obrátila a růst začala kategorie dokončených bytů v bytových domech. Dokončování rodinných domů vázlo, mezi důvody se zařadily růst cen materiálů nebo nedostatek stavebních kapacit. Ve třetím čtvrtletí se pak obě kategorie dostaly nad úroveň roku 2021, a zejména u bytových domů byl růst výrazný (+59,3 %). Nejvíce bytů se dokončovalo ve Středočeském kraji a v Praze.

Článek si můžete přečíst v posledním letošním vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty