Práce přesčas v Austrálii ubylo

Nejvyšší počet odpracovaných hodin týdně vykazuje těžební průmysl.

Údaje ze sčítání lidu 2021 odhalily, že 38 % Australanů pracovalo 40 nebo více hodin týdně. Při předchozím sčítání takto dlouhou pracovní dobu deklarovalo 45% obyvatel Austrálie. Z těch, kteří pracují 40 hodin a více, téměř všichni (86 %) odhadli, že domácími pracemi tráví méně než 15 hodin týdně. Více času domácím pracím věnovali lidé, kteří nepracovali na plný úvazek. Třetina z nich (35 %) pečovala o malé děti či stárnoucí rodiče a 11% poskytovalo neplacenou pomoc osobě se zdravotním postižením nebo nepříbuzné osobě, která potřebovala péči z důvodu vyššího věku.

Nejvyšší podíl lidí pracujících více než 40 hodin týdně byl stejně jako při předchozím cenzu zaznamenán v Severním teritoriu a v Západní Austrálii (44 % resp. 42 %). Nejnižší podíl měla Tasmánie, kde v práci trávilo 40 a více hodin za týden jen 33% obyvatel.

Medián hodin odpracovaných Australany zůstal mezi sčítáním 2011 a 2021 nezměněn na hodnotě 38 hodin. Nejvyšší medián odpracované doby byl v těžebním průmyslu (48 hodin), zatímco v odvětví ubytování a stravování dosahoval jen 20 hodin.

Většina lidí v Austrálii stále pracuje na plný úvazek. V týdnu před posledním sčítáním to bylo více než 7 milionů obyvatel. Další 4 miliony Australanů pracovaly na částečný úvazek a méně než 1 milion bylo bez zaměstnání.

Více se dočtete zde.