Desetina nizozemského dovozu zboží pochází z Číny

Na obchodní provázanost hospodářské politiky Nizozemska s Čínou upozornila studie nizozemského statistického úřadu.

Dovoz zboží do Nizozemska z Číny dosáhl v roce 2021 úrovně 48 mld. eur, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 8,3 mld. eur (+21%). Od roku 2015 rostly dovozy z Číny průměrně o 8,7 % ročně, zatímco celkový dovoz zboží se průměrně zvyšoval o 5,5 % ročně. To ukazuje, že význam Číny v obchodu se zbožím posiloval. Zatímco v roce 2015 byl podíl Číny na celkovém dovozu zboží do Nizozemska 8,2 %, v roce 2021 už to bylo 9,9 %. Vyšší podíl na hodnotě dováženého zboží mělo v roce 2021 pouze Německo.

Reexportu dominují high-tech produkty

Téměř dvě třetiny zboží dovezeného z Číny v roce 2021 Nizozemsko opět opustily jako reexport s takřka nulovou přidanou hodnotou. Týkalo se to zboží za 31,8 mld. eur. Kromě surovin a polotovarů jsou reexportovány zejména high-tech koncové produkty jako počítače (3,5 mld. eur), mobilní telefony (3,4 mld. eur), monitory (1,9 mld. eur) nebo mikročipy a polovodiče (1,9 mld. eur). V předloňském roce se oproti roku 2020 dovoz čínského zboží pro reexport zvýšil o 6,7 mld. eur. Prudký nárůst byl částečně spojen s dovozem mobilních telefonů (+902 mil. eur), polovodičů a mikročipů (+614 mil. eur) a počítačů (+312 mil. eur).

Dovoz zboží z Číny pro domácí trh v roce 2021 vyčíslili nizozemští statistici na 16,2 mld. eur. Část zboží zpracovávají nizozemské společnosti, zby- tek je určen přímo pro koncové uživatele, ať již jde o spotřebu domácností, vládní nákupy, či podnikové investice. V roce 2021 bylo koncovým uživatelům určeno zboží za 7,6 mld. eur, o rok dříve to bylo 6,9 mld. eur. Z Číny na nizozemský trh proudilo především spotřební zboží a investiční zboží, zejména počítače (1,5 mld. eur) a mobilní telefony (881 mil. eur), ale také nábytek (718 mil. eur).

Závislost hlavně v telekomunikacích

V roce 2021 bylo z Číny k dalšímu zpracování nizozemskými společnostmi dovezeno zboží za 8,5 mld. eur. Tyto dovozy tak zaznamenaly meziroční nárůst o 934 mil. eur (12,4 %) a z celkového dovozu zboží pro další zpracování představovaly 4,9 %. V roce 2015 činil uvedený podíl 3,8 %.

Z hodnoty 8,5 mld. eur dovozu z Číny určeného k dalšímu zpracování tvořily 4,5 mld. eur výrobky a služby pro domácí trh. Zbytek byl zpracován na zboží a služby pro export, nejčastěji se jednalo o produktové kategorie počítače a počítačové komponenty (589 mil. eur), lampy a svítidla (217 mil. eur) a elektrické transformátory a měniče (299 mil. eur).

Sektorem s nejvyšší dovozní závislostí na Číně je telekomunikační sektor, v němž v roce 2021 pocházelo z Číny téměř 26 % veškerého dováženého zboží. V sektoru IT a informačních služeb na dovoz z Číny připadala pětina (20 %), v oblasti finančních služeb čínský dovoz zaujímal 15 %. V absolutním vyjádření hodnoty dovezeného zboží připadá ale nejvíce na stavebnictví, následuje strojírenský průmysl a obchodní služby.

Více se dočtete zde.