Návštěvnost kulturních zařízení ožívá

Po propadu způsobeném covidovou pandemií se počty návštěvníků začínají opět zvyšovat.

Podle nově zveřejněné statistiky Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) vzrostla mezi lety 2020 a 2021 pravidelně šetřeným poskytovatelům kulturních služeb meziročně návštěvnost nejvíce v oblasti památek zpřístupněných za vstupné, a to o 9,3 %. Návštěvnost se dále zvýšila profesionálním hudebním tělesům (o 7,6 %) a mírně také profesionálním divadelním souborům (o 2,3 %). Naproti tomu mírně poklesla návštěvnost muzeím a galeriím (o 2,9 %), a s největším úbytkem (o 4,5 %) se potýkaly knihovny.

Pokles o více než polovinu

Odlišný pohled přináší srovnání návštěvnosti v roce 2021 s posledním předcovidovým rokem 2019. Alespoň nadpoloviční počet návštěvníků si udržely pouze památky zpřístupněné za vstupné a knihovny. Důvodem může být skutečnost, že tato kulturní zařízení zasáhla proticovidová opatření v omezenější formě a dovolila jim fungovat v provizorním režimu – pořádat prohlídky pod širým nebem či zřídit výdejní okénko pro výpůjčky knih. Návštěvnost v muzeích a galeriích se v roce 2021 dostala na přibližně 45 % hodnoty z roku 2019. Nejvíce byla pandemií poznamenána oblast živého umění – návštěvnost divadelních souborů i hudebních těles v roce 2021 nedosáhla ani 37 % úrovně z roku 2019.

Porovnání počtu návštěvníků (%)

Divadelních představení bylo více

Návštěvnost je možné interpretovat také ve vztahu k uspořádaným kulturním akcím. Návštěvnost divadel sice v roce 2021 meziročně mírně vzrostla, ale ne tak výrazně jako počet odehraných představení. Ten stoupl ve srovnání s rokem 2020 téměř o 19 %, a průměrný počet návštěvníků na jedno divadelní představení tak poklesl ze 192 diváků v roce 2020 na 165 v roce 2021. Opačný trend bylo možné zaznamenat v případě profesionálních hudebních souborů (např. sbory či orchestry), které v roce 2021 uspořádaly o 79 koncertů ve vlastní režii méně než v roce přechozím. I přesto vzrostla celková návštěvnost koncertů o 14 tisíc a na jeden koncert v roce 2021 připadlo 239 účastníků, zatímco v roce 2020 to bylo průměrně 201. V roce 2021 vzrostl v porovnání s předchozím rokem také průměrný počet návštěvníků na jednu výstavu či expozici, a to i přesto, že celková návštěvnost mírně poklesla.

Podrobná data ze statistických výkazů jsou ke stažení v nedávno vydané publikaci Základní statistické údaje o kultuře v České republice. Dopočtená data a odhad podílu kultury na vybraných ekonomických ukazatelích vydává každoročně NIPOS ve spolupráci s ČSÚ v Satelitním účtu kultury na konci května.

Článek si můžete přečíst v únorovém vydání časopisu Statistika&My.