Máte lyže či snowboard? Nejspíš jsou z Rakouska

V roce 2021 se v členských státech EU vyrobilo 3,6 milionu snowboardů a párů lyží. Téměř polovinu (1,6 mil.) vyrobilo Rakousko.

Ve stejném roce EU vyvezla 2,3 milionu párů lyží a snowboardů do zemí mimo EU a dovezla 0,8 milionu stejného zboží ze zemí mimo EU. Z vyvážených lyží a snowboardů mířily přibližně dvě pětiny párů lyží a jednotlivých snowboardů do Spojených států (937 tis., tj. 41 % celkového vývozu lyží a snowboardů mimo EU). Následovaly dodávky do Kanady (326 tis., 14 %) a Norska (288 tis., 13 %).

Lyže a snowboardy dovezené ze zemí mimo EU pocházely nejčastěji z Číny (330 tis. položek, tj. 42 % celkového dovozu lyží a snowboardů ze zemí mimo EU), Ukrajiny (152 tis., 19 %) a Ruska (69 tis., 9 %).

Rakousko nejenže sjezdařské vybavení vyrábí, ale bylo v roce 2021 v rámci členských států EU největším vývozcem do zemí EU i mimo Unii s více než třetinou celkového objemu (2 mil. párů lyží a samostatných snowboardů, tj. 35 %). Další v pořadí se umístily Francie (649 tis., 11 %) a Bulharsko (631 tis., 11 %). Ve srovnání s rokem 2020 zaznamenalo Rakousko pokles o 5 %., Bulharsko nárůst o 12 %, Francie pak dokonce nárůst o 18 %.

Také na straně dovozu patřila první příčka Rakousku, do něhož mířila třetina (1,420 mil., tj. 33 %) dovezených lyží a snowboardů ze zemí EU i mimo EU. Následovaly Francie (823 tis. položek, 19 %) a Německo (405 100 položek, 9 %).

Více se dočtete na stránkách Eurostatu.