Čína zaznamenala po 60 letech populační úbytek

Během roku 2022 se čínská populace zmenšila o 850 tisíc lidí. Může za to kombinace nízké porodnosti a nejvyšší úmrtnosti od roku 1974. Je tak možné, že Čína dříve zestárne, než zbohatne.

Čína zaznamenala populační úbytek naposledy v 60. letech minulého století, v období politických i hospodářských reforem, kdy následkem hladomoru zemřelo nejméně 20 milionů lidí. Experti OSN z dlouhodobého hlediska předpokládají, že obyvatel Číny bude do roku 2050 o 109 milionů méně než v současné době, což je více než trojnásobný pokles oproti předchozí prognóze z roku 2019.

V Číně podle národního statistického úřadu ke konci roku 2022 žilo 1,411 miliardy lidí. V uvedeném roce 10,41 milionu osob zemřelo a 9,56 milionu se narodilo. Úřad sčítá pouze obyvatele pevninské Číny, tedy bez Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu.

Národní statistický úřad ve svém prohlášení uvedl, že lidé by z populačního úbytku neměli mít obavy, jelikož nabídka na pracovním trhu stále převyšuje poptávku. Úřad se také vyhnul případným náznakům souvislosti mezi populačním úbytkem a pandemií nemoci covid-19.

I nadále je v Číně více mužů než žen, a sice 722,1 milionu ku 689,7 milionu. Politika jednoho dítěte a tradiční preference chlapců tak vytvořily hlubokou nerovnováhu, která je výraznější ve venkovských oblastech a která vedla v posledních letech k tomu, že se zakládalo méně rodin, neboť mladí muži nemohou nalézt partnerky. Dalším faktorem jsou stále stoupající náklady na vzdělání, jež mnoho Číňanů odradily od toho, aby měli více než jedno dítě, nebo dokonce vůbec nějaké dítě měli.

Místní samosprávy počínaje rokem 2021 zavedly opatření s cílem povzbudit lidi, aby měli více dětí. Patří mezi ně zejména daňové odpočty, delší mateřské dovolené a dotace na bydlení. Zatím se však nezdá, že by byla úspěšná, neboť počet online vyhledávání dětských kočárků na čínském vyhledávači Baidu klesl v roce 2022 meziročně o 17 % a od roku 2018 dokonce o 41 %. Naproti tomu počet vyhledávání, která lze asociovat se souslovím „domov pro seniory“, vzrostl meziročně osmkrát.

Více se dočtete na stránkách WHO.