Zahraniční obchod Slovenska

Obchodní bilance Slovenska se loni propadla do rekordního deficitu 4,3 miliardy eur (102 mld. Kč). Značně stoupla hodnota dovážených energetických komodit.

Podle předběžných údajů se celkový vývoz zboží ze Slovenska v roce 2022 meziročně zvýšil o 16,1 %, celkový dovoz však vzrostl téměř o čtvrtinu (o 23,6 %). A tak zatímco růst vývozu ve srovnání s rokem 2021 zpomalil tempo, dovoz naopak rostl rychleji než v roce 2021. Hodnoty exportu a importu překročily v běžných cenách hranici 100 mld. eur a v obou případech se jednalo o nejvyšší hodnotu od zavedení současné metodiky sledování zahraničního obchodu v roce 2010.

Růst exportu, mnohdy až dvouciferný, byl v roce 2022 zaznamenán ve všech deseti třídách. Největší vliv na zvýšení vývozu zboží ze Slovenska měla nejvíce obchodovaná třída Stroje a přepravní zařízení, do níž spadají i automobily. Přestože v letech 2020 a 2021 protipandemická opatření v zemi výrobu vozidel omezila a loni se musel slovenský automobilový průmysl vyrovnat s problémy v dodavatelských řetězcích, vzrostla hodnota vyvezených strojů a přepravních zařízení meziročně o téměř 11 %. To byl sice nejvyšší růst za posledních deset let, ale podíl této třídy na celkovém exportu se mírně snížil. Zatímco v roce 2021 činil přibližně 61 %, loni tvořily stroje a přepravní zařízení necelých 58 % z celkového vývozu.

Absolutní většina, 80 % vyváženého zboží, mířila do členských států EU a objem tohoto vývozu meziročně vzrostl o téměř 17 %, vývoz do zemí mimo EU vzrostl o více než 14 %.

I na straně dovozu se meziroční nárůst projevil ve všech deseti třídách. Výrazný vliv na rekordně vysoký import měly především rostoucí ceny vybraných energetických komodit. Nejvýrazněji přispěla k růstu celkového dovozu v roce 2022 více než dvojnásobná hodnota dovozu ve třídě Minerální paliva, mezi něž patří zemní plyn, ropa a elektrická energie. Dovoz strojů a přepravních zařízení, který tvořil loni téměř 44% podíl z celkového dovozu, meziročně vzrostl o více než 12 %.

Dovoz zboží z členských států EU se na celkovém slovenském dovozu podílel více než 62 % a meziročně vzrostl o téměř pětinu. Dovoz ze zbytku světa meziročně vzrostl o přibližně 31 %.