Čínské domácnosti si polepšily

I v Číně je mzdové rozdělení zešikmené doprava. Medián disponibilního příjmu obyvatel byl na úrovni 85,1 % průměru.

V roce 2022 činil průměrný disponibilní příjem obyvatel Číny 36 883 juanů. To představovalo meziročně nominální nárůst o 5,0 % a reálný nárůst o 2,9 %. Průměrný příjem na venkově a ve městech se však i nadále značně lišil. V městských regionech hospodařili rezidenti průměrně se 49 283 juany a jejich příjem vzrostl nominálně o 3,9 %, reálně o 1,9 %. Disponibilní příjem venkovských obyvatel byl pouze 20 133 juanů, avšak meziroční zvýšení činilo nominálně 6,3 %, reálně 4,2 %. Také výdaje na spotřebu se u obyvatel Číny meziročně nominálně zvýšily, a sice o 1,8 %, když průměrně vycházely na 24 538 juanů. Po odečtení vlivu cenových faktorů však reálně klesly o 0,2 %. Spotřební výdaje městských obyvatel činily 30 391 juanů na hlavu, průměrné výdaje na spotřebu u obyvatel venkovských regionů vyčíslili statistici na 16 632 juanů na jednoho.

Spotřebitelské výdaje zahrnovaly osm kategorií: potraviny, tabák a alkohol; oděvy; bydlení; předměty denní potřeby a služby; dopravu a komunikaci; vzdělání, kulturu a rekreaci; lékařskou péči a další potřeby a služby. Za potraviny, tabák a alkohol utratil v roce 2022 průměrný obyvatel Číny 30 % svých výdajů a na bydlení šlo 24 % z celkových výdajů.

Více se dovíte zde.