Demografický průzkum v Pákistánu

Pákistánský statistický úřad provádí v intercenzálním období průzkum, s cílem poskytnout spolehlivá demografická data pro národní i provinční vlády.

V roce 2020 se uskutečnilo dvacáté kolo ze série průzkumů, které byly zahájeny v roce 1984. Toto poslední ovšem proběhlo až s třináctiletým odstupem od předchozího. Výsledky byly zveřejněny na 162 stranách v publikaci, která navíc obsahuje poměrně rozsáhnou metodologickou sekci s výpočty základních demografických charakteristik. Nechybí ani dotazník, na němž bylo šetření založeno.

Více se dovíte zde.