Světová ekonomická situace a vyhlídky

Nejnovější vydání zprávy o ekonomické kondici světa přichází v době, kdy celkový počet obyvatel Země přesáhl 8 miliard. Z tohoto jediného údaje by se mohlo zdát, že podmínky pro život lidí se zlepšují, zkvalitňuje se výživa, rozšiřuje se dosah potřebné zdravotní péče, a vývoj jde správným směrem.

Za shrnujícím číslem se však skrývají nepříliš lichotivá regionální data, která ukazují na zvyšování nerovností a růst bariér mezi různými populacemi. Dlouhodobé problémy se navíc prohloubily následkem pandemie covidu-19 a energetické krize, akcelerované invazí Ruska na Ukrajinu. Relativně bohaté státy Evropy a Severní Ameriky, které musí řešit vlastní aktuální tíživou situaci, již nezvládají paralelně pomáhat chudším a rozvojovým regionům v takové míře a tak efektivně, jako dříve. Svět čelí novým výzvám, které je nezbytné bezodkladně řešit.

Autoři publikace však upozorňují, že řešení nesmí být krátkodobé a jednorázové. Naopak, vyzývají světové lídry, aby spojili síly a možnosti svých zemí a přijali společná opatření k ochraně zranitelných skupin, ke zvýšení investic do zdravotnictví a školství i k zachování kvalitního životního prostředí. Správně nasměrované investice pomohou snížit nezaměstnanost, vymýtit chudobu a zachovat sociální soudržnost pro budoucnost.

Vzhledem k nepříznivým okolnostem v posledních dvou letech odhadují experti OSN pro letošní rok zpomalování růstu celosvětové produkce. Zatímco v roce 2022 rostla světová ekonomika o 3 %, letos to má být pouze o 1,9 %. To je nejnižší hodnota za poslední dekádu. Postupně by však měly slábnout inflační tlaky, což v roce 2024 umožní přechod k opětovnému mírnému růstu v úrovni 2,7 %. Ohledně budoucího vývoje však stále přetrvávají značné nejistoty.

Před politiky stojí nyní obtížný úkol, udržet rovnováhu mezi stimulací spotřeby a  produkce na  jedné straně a  tlumením proinflačních tlaků na straně druhé. Chyby v ekonomickém řízení společnosti se následně projevují i v sociální oblasti, a vyvolávají nutnost investovat nadměrné prostředky do udržení sociálního smíru. To vede k prohlubování státního dluhu a k dalšímu snižování výkonnosti ekonomiky.

Cestu k řešení současných světových problémů vidí experti OSN v posilování mezinárodní spolupráce a ve spravedlivém rozdělení nákladů potřebných na dosažení vytyčených cílů. Společný postup je výhodný pro všechny země, pro rozvinuté i rozvojové.

Téměř dvousetstránková publikace je rozdělena do tří kapitol. První se věnuje globálním údajům a ekonomickému výhledu z celosvětového hlediska, druhá rozebírá fiskální politiku v době krize a riziko přehnaného zbrzďování ekonomického rozvoje a třetí je zaměřena na ekonomický vývoj a výhled v jednotlivých světových regionech. Součástí je i rozsáhlá tabulková příloha s ekonomickými údaji za vybrané země a regiony od roku 2014 do roku 2024.

Více se dovíte zde.