Čtvrtina obyvatel Nizozemska pevně věří v Boha

Podíl věřících se ale postupně snižuje. Vyplývá to z výsledků průzkumu o sociální soudržnosti a blahobytu, provedeného nizozemským statistickým úřadem.

V roce 2021 uvedlo téměř 60 % nizozemské populace ve věku 15 a více let, že se nehlásí k žádné náboženské denominaci či skupině. Přitom o rok dříve, v roce 2020, to bylo 55 % a v roce 2010 jen necelá polovina (45 %) obyvatel dané věkové skupiny.

Možná poněkud překvapivě je mezi věřícími obyvateli Nizozemska nejvíce katolíků. K římskokatolické církvi se v posledním průzkumu přihlásilo 18 % osob 15letých a starších. Meziročně ale došlo k poklesu o 2 procentní body (p. b.) a ve srovnání s rokem 2010 dokonce o 9 p. b. Kromě toho 14 % respondentů uvedlo, že patří k protestantské církvi, což oproti roku 2010 představovalo snížení zastoupení o 4 p. b. Podíl muslimů v populaci zůstal stabilní na 5 %, stejně jako zastoupení osob, které uvedly, že patří k jiné ideologické skupině (6 %).

Mezi ženami, které již oslavily 15. narozeniny, se 45 % považovalo za součást náboženské skupiny, mezi stejně starými muži to bylo jen 40 %. Větší náboženská příslušnost u žen není novinkou. V roce 2010 bylo mezi ženami 57 % věřících, zatímco mezi muži to bylo 52 %.

Rozdíly mezi věkovými kategoriemi

V roce 2021 uvedlo 28 % 18–24letých, že patří k náboženské skupině, mezi osobami ve věku 75 a více let to bylo 65 %. V nejmladší věkové skupině 15–17 let se k věřícím zařadilo 41 % respondentů.

V roce 2010 byly rozdíly mezi věkovými kategoriemi méně výrazné. V té době téměř polovina osob ve všech věkových kategoriích mezi 15 a 44 lety patřila k náboženské skupině. Se zvyšujícím se věkem respondentů toto zastoupení rostlo až na 73 % u lidí nad 75 let.

Stále menší část populace ve věku 15 a více let pravidelně navštěvuje bohoslužby. Ještě v roce 2010 navštěvovalo bohoslužbu pravidelně, tedy alespoň jednou měsíčně, 18 % osob starších 15 let. V roce 2021 to uvedlo už pouze 13 %.

Do kostela chodí hlavně protestanti

Z nejrozšířenějších náboženství chodí v Nizozemsku do kostela nejméně často katolíci (13 % v roce 2021). Z protestantů navštěvuje kostel pravidelně více než polovina. V případě muslimů navštíví mešitu alespoň jednou za měsíc 43 % a mezi těmi, kteří patří k nějaké jiné náboženské skupině, navštěvuje bohoslužbu pravidelně 28 %.

Třetina (33 %) Nizozemců říká, že nevěří v Boha, naproti tomu pevně v jeho existenci věří čtvrtina (24 %) respondentů. Zbytek naznačuje, že nevědí nebo si nejsou jisti. Například 15 % dotazovaných říká, že neví, jestli Bůh existuje, 6 % někdy v Boha věří a někdy ne a 8 % tvrdí, že v Boha věří, ale stále pochybují. Zbylých 15 % uvádí, že nevěří v Boha, který jedná s lidmi osobně, ale že věří v nějakou vyšší moc.

Více se dovíte zde.