Američané mají obavy z používání umělé inteligence

Umělá inteligence se stává součástí každodenního života. Sleduje naši fyzickou aktivitu, umí si s námi povídat místo lékaře, posílá nám nabídky produktů šité na míru a mnohé další. Dokážeme se s tím vyrovnat?

Výzkumníci z Pew Research Center na konci loňského roku provedli šetření, z něhož vyplynulo, že více než čtvrtina (27 %) dospělých Američanů interaguje s umělou inteligencí (AI) alespoň několikrát denně a dalších 28 % se domnívá, že s ní přichází do kontaktu přibližně jednou denně nebo několikrát týdně. Naproti tomu 44 % Američanů myslí, že s umělou in­teligencí pravidelně do styku nepřichází vůbec.

Při zjišťování povědomí o konkrétním využití AI v kaž­dodenním životě identifikovalo umělou inteligenci ve fitness náramcích sloužících k analyzování vzorce cvičení a spánku správně 68 % Američanů. Doporučení zboží v online obcho­dech na základě předchozích nákupů označilo jako oblast, kde dochází k použití AI, správně 64 % dospělých respondentů. Většina si také uvědomovala, že umělá inteligence funguje u chatbotů zákaznických služeb (65 %), v bezpečnostních ka­merách rozpoznávajících obličeje (62 %) a při doporučování seznamů skladeb v online přehrávačích (57 %).

Poněkud překvapivě nejnáročnější otázkou bylo, zda se re­spondenti domnívají, že AI využívají e-mailové služby katego­rizující zprávy jako spam. Správně na tento dotaz odpovědělo jen 51 % Američanů.

Celkem 30 % Američanů odpovědělo bezchybně všech šest otázek, 38 % odpovědělo správně na tři až pět otázek a 31 % odpovědělo správně na dvě nebo méně otázek. Průměrný po­čet správných odpovědí byl 3,7 ze 6.

Ohledně dopadu umělé inteligence na běžný život zůstává americká veřejnost vcelku opatrná. Pouhých 15 % dotázaných uvedlo, že u nich převažuje nadšení z rostoucího používání umělé inteligence v každodenním životě nad znepokojením, 38 % Američanů je více znepokojeno než nadšeno, a 46 % vy­jadřuje stejnou míru obav i nadšení z rostoucího zasahování umělé inteligence do běžného života. Od průzkumu z roku 2021 se v těchto postojích změnilo jen málo.

Více se dovíte zde.