Starší Nizozemci mají auto i řidičský průkaz

K 1. lednu 2023 vlastnilo nizozemský řidičský průkaz více než 11,5 milionu lidí, tj. o 0,7 % více než před rokem.

Nejvyšší podíl vlastníků řidičského prů­kazu v Nizozemsku byl zaznamenán v ob­lastech Staphorstu a Rozendaalu, kde toto oprávnění mělo 91,5 % obyvatel ve věku 17 a více let. Oproti tomu nejnižší koncent­raci řidičů najdeme mezi obyvateli Amste­rodamu, z nichž řidičský průkaz vlastnilo pouze 61,8 %.

Na začátku roku 2023 bylo v Nizozem­sku evidováno více než 6,8 milionu maji­telů automobilů, přičemž někteří vlastnili více než jeden vůz. Soukromým osobám patřilo celkem 7,8 milionu osobních au­tomobilů. Auto ale nevlastní každý držitel řidičského průkazu. Řidiči bez vlastního automobilu se nacházejí zejména mezi mla­dými lidmi. Začátkem letošního roku mělo v Nizozemsku řidičský průkaz 1,8 milionu lidí mladších 30 let, ale majitelů vozů bylo ve stejném věku jen 720 tisíc. Nejtěsněji se počty majitelů automobilů a řidičských průkazů k sobě přiblížily ve skupině seniorů nad 75 let. Z nich mělo řidičské oprávnění 995 tisíc osob a automobil 754 tisíc. Oproti loňskému roku se počet držitelů řidičského oprávnění nejvýrazněji zvýšil u osob do 20 let a nad 75 let.

Více se dovíte zde.