České dívky patří v digitálních dovednostech k nejlepším v Evropě

V roce 2021 mělo základní nebo vyšší než základní celkové digitální dovednosti 54 % všech jednotlivců a 52 % všech žen v EU, přičemž mezi dívkami ve věku 16–19 let byl tento podíl výrazně vyšší – 70 %.

Celkové digitální dovednosti se týkají pěti oblastí: dovednosti v oblasti informační a datové gramotnosti, schopnost komunikace a spolupráce, dovednosti v oblasti tvorby digitálního obsahu, dovednosti v oblasti bezpečnosti a dovednosti v oblasti řešení problémů.

V roce 2021 měly mezi zeměmi EU nejvyšší podíly dívek se základními nebo vyššími než základními celkovými digitálními dovednostmi Malta (96 %), Chorvatsko a Finsko (shodně 93 %), Česko (89 %) a Rakousko (87 %). Nejnižší podíly byly zaznamenány v Německu a Rumunsku (shodně 47 %), Bulharsku (51 %), Itálii (59 %) a Lucembursku (60 %).

Podle údajů byl podíl dívek se základními nebo vyššími než základními celkovými digitálními dovednostmi ve všech členských státech EU vyšší než podíl všech jednotlivců bez ohledu na věk se stejnou úrovní dovedností. Jedinou výjimkou bylo Lucembursko (64 % všech jednotlivců oproti 60 % dívek) a Německo (49 % oproti 47 %). V 15 členských státech EU byl rozdíl mezi podílem dívek se základními nebo vyššími než základními celkovými digitálními dovednostmi a podílem všech jednotlivců o 20 a více procentních bodů vyšší u dívek. Nutno podotknout, že ve všech zemích je digitální gramotnost chlapců vyšší než u dívek stejné věkové skupiny.

Více se dovíte zde.