Začíná Evropský rok dovedností

Cílem Evropského roku dovedností, který začíná právě dnes 9. května, je řešit nedostatek konkrétních dovedností, zkušeností a znalostí osob v Evropské unii tím, že se budou rekvalifikovat, a to zejména v oborech se zaměřením na digitální a ekologické technologie.

Pracovní síla s požadovanými dovednostmi přispívá k udržitelnému růstu, vede k větším inovacím a zvyšuje konkurenceschopnost podniků. Kvalifikovaní pracovníci mají lepší pracovní příležitosti a širší možnosti plně se zapojit do společnosti. To je klíčové pro zajištění toho, aby hospodářské oživení i ekologický a digitální přechod byly sociálně spravedlivé a férové.

Jak? Představením příležitostí a činností v oblasti rozvoje dovedností v celé Evropě, podporou snazšího uznávání kvalifikací napříč hranicemi, setkáváním organizací a lidí, kteří se mohou podělit o své zkušenosti a poznatky, a stanovením toho, jak mohou pomoci iniciativy a možnosti financování ze strany EU.

Různé projekty se zaměří na podporu investic do odborné přípravy a zvyšování kvalifikací, které umožní lidem zůstat na svých pracovních místech nebo si najít nová.

Velkým tématem je snaha o to, aby dovednosti odpovídaly potřebám zaměstnavatelů, tedy sladění aspirací a dovedností lidí s příležitostmi na trhu práce, zejména v souvislosti s přechodem na ekologické a digitální technologie a s hospodářským oživením. A v neposlední řadě je zde i snaha o přilákání lidí s potřebnými dovednostmi ze zemí mimo EU.

Dnes odpoledne bude možné se připojit k vysílání kanálu Evropské komise na YouTube z bruselského střediska v Cité des Métiers, místa, kde se hledají informace pro budování profesní budoucnosti, a spojit se s akcemi zaměřenými na dovednosti po celé Evropě. Česko se do projektu zapojí celkem šesti akcemi.

Inspirujte se, zapojte se, získejte dovednosti.

Data o na téma „dovednosti“ naleznete na stránkách Eurostatu.