Povídání o statistice

Již více než rok vydává národní statistický úřad Anglie a Walesu podcast, v němž reaguje na aktuální výsledky vyplývající z tamních statistických šetření.

Zaměstnanci národního statistického úřadu v jednotlivých epizodách, které jsou zveřejňovány zhruba jednou za měsíc, představují svoji práci. Víte, co všechno se musí udělat, aby bylo na- lezeno jediné číslo, jímž se měří inflace, nebo jak se meziročně změnil HDP? Kolik je práce za údajem o míře dopadu kriminality na britskou společnost? Zaposlouchejte se do některého ze zatím 12 zveřejněných podcastů a dopřejte si pět minut s angličtinou na téma, které v jazykových lekcích běžně nenajdete.

Více zde.