Maloobchodní prodej meziročně klesl

Maloobchodní tržby v České republice se v roce 2022 meziročně snížily. Méně se prodalo potravin, nepotravinářského zboží i pohonných hmot.

Kalendářně očištěné tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) se v roce 2022 ve stálých cenách me­ziročně snížily o 3,8 %. V letech 2014 až 2019 a 2021 maloobchodní tržby rostly, pokles v roce 2020 byl způsoben dopadem vládních opatření proti šíření epidemie covidu-19. Na loňském snížení prodeje se odrazila zhoršující se ekonomická situace, vývoj však neprobíhal po celý rok rovnoměrně. V lednu až dubnu tržby rostly, a to zejména díky nízké srov­návací základně v těchto čtyřech měsících z roku 2021, kdy byl maloobchodní prodej kvůli epidemii omezen. V květnu až prosinci 2022 tržby klesaly, což ovlivnila i vyšší srovnávací základna druhé poloviny roku 2021 způsobená intenzivnějším nakupováním po rozvolnění omezujících opatření v květnu 2021.

Prodej přes internet přibrzdil

Tržby za nepotravinářské zboží (bez pohonných hmot) se ve stálých cenách meziročně snížily o 3,1 %. K poklesu došlo po jedenácti letech nepřetržitého růstu. Největší vliv na snížení tržeb za nepotravinářské zboží měl prodej přes internet a zásilkovou službu, který klesl o 10,6 %. Předtím celoroční tržby internetových obchodů rostly nepřetržitě od počátku zjišťování, tedy od roku 2001.

Z hlediska sortimentu nepotravinářského zboží spotřebitelé méně utráceli za zbytné zboží, které nutně nepotřebují. Méně se v roce 2022 prodalo počítačo­vého a komunikačního zařízení (o 3,9 %), výrobků pro domácnost (o 3,6 %) a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 2,3 %). Tržby takto zaměřených obchodů rostly v lednu až dubnu (opět zvláště vlivem nízké srovnávací základny), v ostatních měsících klesaly. Podobně se chovaly i tržby za oděvy a obuv, které však zaznamenaly zvýšení i v září. K největšímu nárůstu tržeb za obuv a oděvy však došlo v prvním čtvrtletí, v březnu dokonce na více než trojnásobek. To se promítlo rovněž do celoročního růstu tržeb za tento sortiment o 11,1 %. Růst tržeb o 4,3 % zaznamenaly také prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbo­žím, jimž tržby rostly ve všech měsících roku kromě listopadu. Vyšší prodej o 4,0 % vykázaly i prodejny s kosmetickými a drogistickými výrobky.

Vývoj tržeb v maloobchodě v Česku (stálé ceny, trend, 2015 = 100)

Tržby za prodej pohonných hmot ve stálých cenách meziročně klesly o 2,3 %. V běžných cenách však pro­dejci loni utržili o 28,1 % více než v předchozím roce.

Tržby za potraviny ve stálých cenách se meziročně snížily o 5,1 %, oproti předchozímu roku se pokles prohloubil o 4,8 procentního bodu. V průběhu roku 2022 se ceny za potraviny zvyšovaly. Vlivem toho byly tržby v nespecializovaných prodejnách s pře­vahou potravin v běžných cenách o 8,4 % vyšší než v předchozím roce, ale po přepočtu do stálých cen zaznamenaly pokles o 5,2 %. Tržby specializovaných prodejen byly v běžných cenách o 7,4 % vyšší, ve stá­lých cenách o 4,2 % nižší.

Česko výrazně pod průměrem EU27

Maloobchodní tržby ve stálých cenách, očištěné od kalendářních vlivů, v České republice v roce 2022 meziročně klesly o 3,8 %. Tento pokles byl vý­razně pod průměrem evropské sedmadvacítky, kde tržby vzrostly o 1,1 %. Snížení tržeb zaznamenalo devět států EU27, nejvíce se tržby propadly v Dán­sku (o 4,9 %) a v Belgii (o 4,0 %). Ze sousedních států tržby klesly v Rakousku (o 0,9 %) a v Německu (o 0,8 %). Naopak nejvíce se dařilo obchodníkům ve Slovinsku, kde tržby vzrostly o 20,2 %, a v Polsku s růstem o 10,2 %. Mezi země, v nichž se tržby zvy­šovaly, se zařadilo i Slovensko s navýšením o 4,2 %.

Meziroční index maloobchodních tržeb v EU27 v roce 2022 (%, stálé ceny, očištěno o vliv počtu kalendářních dnů)

Článek si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Statistika&My.