Poskytujeme podporu ostatním útvarům úřadu

S ředitelkou sekce ekonomické a správní ČSÚ Veronikou Zavoralovou jsme hovořili hlavně o pracovních úkolech, ale pochlubila se i nedávným úspěchem z oblasti volnočasových aktivit.

Jaké činnosti zajišťuje sekce ekonomická a správní?

V Českém statistickém úřadě realizujeme veřejné zakázky a zajišťujeme právní servis, připravujeme rozpočet a řídíme financování. Na starosti máme hospodářskou správu a provoz a oddělení projektového řízení. Jsme obslužnou servisní jednotkou, jejímž úkolem je poskytovat podporu odborným útvarům, aby mohly kvalitně vykonávat své činnosti.

Do ČSÚ jste nastoupila před necelým rokem. Byla to pro vás velká změna?

V minulém zaměstnání, v Českém úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, jsem působila na podobné pozici. Je to poměrně malý úřad, celkem v něm pracuje asi 40 zaměstnanců, a tak jsem k veřejným zakázkám, rozpočtu a financování a k provozu budovy měla ještě na starosti personalistiku. Byla jsem jediným právníkem na úřadu, takže se mě týkala také veškerá právní agenda a vedení správních řízení. Působila jsem rovněž ve funkci zkušebního komisaře pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky.

Přechod do ČSÚ pro mě nepředstavoval nějakou radikální změnu, překvapila mě však vysoká profesionalita všech kolegů. Lidé zde jsou odborně velmi zdatní, svou problematiku znají do detailu a pracují s velkým nasazením. To úplně všude nebývá zvykem.

JUDr. Veronika Zavoralová, MBA

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, titul MBA v oboru řízení lidských zdrojů a personální management získala na Ústavu práva a právní vědy. Před nástupem do ČSÚ pracovala v Českém úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva na pozici ředitelky odboru právních, kontrolních, správních a ekonomických činností.

Kolik budov má ČSÚ ve vlastnictví?

Ze sta procent vlastníme budovu ústředí úřadu na Skalce a budovy krajských správ v Ústí nad Labem, v Hradci Králové, v Pardubicích, v Jihlavě, v Brně a v Ostravě. Podílovými spoluvlastníky s dalšími státními organizacemi jsme v Plzni a ve Zlíně.

Nejviditelnějšími projekty, které v současné době zajišťujete, jsou rekonstrukce budov ČSÚ v Praze, v Brně a ve Zlíně. Jak práce na jednotlivých objektech postupují?

V Praze na Skalce se už dostáváme do závěrečné fáze. Z pohledu administrace projektu žádné velké problémy nenastaly, stavební část se vlivem nedostatku materiálu v loňském roce dostala zhruba do měsíčního skluzu. To jsme vyřešili dodatkem ke smlouvě a posunutím termínu předání stavby na konec září. Pokud nedojde k nějakým neočekávaným komplikacím, mělo by se vše stihnout. Stavební práce už jsou skoro hotové, z budovy pomalu mizí lešení a objevuje se nová fasáda. Ještě je třeba dokončit montáž opláštění budovy A a na atiku střechy umístit název úřadu z 3D písmen. Na střechách budov se rozmísťují fotovoltaické panely a zbývá propojit nové vzduchotechnické jednotky jednotek s vnitřními rozvody. Začátkem prázdnin nás čeká úprava hlavního vchodu a pravděpodobně také výměna dlažby před ním. Uvnitř objektu je třeba dokončit rozvody vzduchotechniky, jejich sádrokartonové opláštění a řadu drobných úprav. A nakonec se musí celkově „oživit“ a nastavit systémy pro regulaci vnitřního prostředí.

V Brně už také většina prací proběhla. Situaci nám zkomplikovala skutečnost, že dům je památkově chráněný. Nemohli jsme tedy instalovat nová okna, ale bylo nutné repasovat původní. Kromě repasování oken došlo i v Brně k instalaci nového systému chlazení, nového osvětlení a nové vzduchotechniky pro velkou zasedací místnost. Byla zde také rekonstruována výměníková stanice. Na závěr se ještě vymalují chodby a do 30. června by mělo být vše hotovo.

Ve Zlíně vlastní ČSÚ jen menší část objektu. Rekonstrukci tedy organizačně zajišťuje většinový vlastník, jímž je Katastrální úřad pro Zlínský kraj. Také zde dostane budova novou fasádu, okna a modernizuje se systém vytápění a osvětlení.

V rámci EPC projektů, kdy dodavatelská firma garantuje dosažení úspor, tato firma také často přebírá správu energetické infrastruktury. Bude tedy i v ČSÚ provozovat vytápění, chlazení a osvětlení externí firma?

Dodavatelská firma zajistí na základě smlouvy osmiletý energetický management. Vlastní provoz a dohled nad chodem jednotlivých technologií bude mít firma zajišťující facility management.

Kolik se díky EPC projektům ušetří energií?

Garantovaná roční úspora prostřednictvím EPC projektů proti stávajícímu – referenčnímu stavu činí v případě objektu na Skalce třicet procent, u objektu Krajské správy v Brně deset procent a ve Zlíně třicet procent. Jedná se o celkovou úsporu za roční zúčtovací období.

Jaké je vybavení na celách?

Ve věznicích máme dva způsoby ubytování. Jeden s celami, do kterého se umísťují většinou obvinění, a rovněž odsouzení ve zvýšené ostraze. Cely bývají zpravidla pro dvě až čtyři osoby, každá osoba musí mít prostor alespoň 4 m2, nepodkročitelné minimum jsou 3 m2. Na cele má každý svou postel, skříňku na osobní věci a židličku, stůl je společný. Součástí je i vizuálně oddělené sociální zařízení sestávající z toalety a umyvadla. Sprchy jsou téměř vždy společné na chodbách.

Druhý způsob je ložnicové uspořádání, kdy je prostor věznice členěn na oddíly po dvaceti až osmdesáti lidech. Oddíl sestává z ložnic společných pro čtyři až deset osob. Ložnice jsou vybaveny podobně jako cely, někde jsou i elektrické zásuvky. Nebývá tam ale zpravidla sociální zařízení, to je na chodbě společné. Sprchy bývají někdy i v jiné budově.

Chystáte nějaké podobně rozsáhlé projekty i na příští rok?

Momentálně nic takového neplánujeme, ale i nadále budou probíhat opravy a modernizace menšího rozsahu. Letos se například uskutečnila oprava střechy v Ostravě a instalace nového osvětlení v Plzni.

V souvislosti s výše zmíněnými projekty chci poděkovat zaměstnancům, kteří pracují v rekonstruovaných budovách, za trpělivost a toleranci. Stavební ruch bývá občas dost nepříjemný a komfortní není ani nutnost stěhovat se na dobu rekonstrukce do náhradních provizorních kanceláří. Bohužel, zcela odstranit negativní vliv stavby na lidi pracující uvnitř úřadu nelze. Věřím, že odměnou za několik měsíců nepohodlí bude velmi moderní a kvalitní pracovní prostředí, kde se všichni budou cítit spokojeně.

Jaké další projekty mimo rekonstrukce a stavební úpravy aktuálně řešíte?

Na počet úkonů jsou to určitě veřejné zakázky. Úřad nakupuje spoustu věcí od vybavení kanceláří nebo jídelny pro zaměstnance přes osobní vozidla až po speciální počítačové programy a systémy. A naši lidé musejí zajistit, aby se nakupovalo efektivně, aby nakupované produkty byly kvalitní, abychom za ně neutráceli víc peněz, než je nezbytně nutné, a aby celý proces probíhal transparentně podle zákona.

V současné době nás hodně zaměstnává projekt modernizace statistického informačního systému SIS 5.0. Připravujeme rámcovou smlouvu, která může být uzavřena až se šestnácti dodavateli. Ti potom budou mezi sebou soutěžit v rámci tzv. minitendrů. Je to odborně velmi komplikované a moji kolegové z odboru veřejných zakázek a právních služeb nad tím tráví spoustu času. Velké časové kapacity nás také stojí příprava podkladů pro kontrolu NKÚ, která tu nyní probíhá. V naší sekci se týká zejména odboru rozpočtu a financování a oddělení veřejných zakázek. A zapomenout nesmím ani na projekt elektronizace vybraných procesů řídící kontroly a elektronizace pracovních cest, jehož výsledkem bude mimo jiné výrazné omezení papírových dokumentů putujících po úřadě.

Jak je hospodaření úřadu ovlivněno vysokou inflací?

Inflace z minulého roku se nyní projevuje prostřednictvím inflačních doložek ve smlouvách, ale na pokrytí nezbytných potřeb zatím prostředky máme. Rozpočet na příští rok právě připravujeme a Ministerstvo financí bude naše požadavky projednávat až v letních měsících. Je zřejmé, že nebude odsouhlaseno všechno, co bychom chtěli, ale jak velké škrty budou a co konkrétně dokážeme obhájit, nelze předjímat.

Tlak na úspory je samozřejmě cítit, i my sami hledáme možnosti, jak náš majetek využívat efektivněji. Momentálně například řešíme v pražské centrále zřízení společné kanceláře pro zaměstnance pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kteří docházejí do budovy třeba jednou za několik dní. Jejich pracovní místo je v mezičase nevyužité. Chceme tedy připravit jednu větší společnou kancelář, kde by tito lidé mohli sdílet místo u pracovních stolů a připojení na interní síť s ostatními. Uvolněné prostory pak využijeme efektivněji.

Součástí vaší sekce je i oddělení právních služeb. Vede ČSÚ nějaké zajímavé právní spory?

Oddělení právních služeb má na starosti především přípravu smluv k zadávacím dokumentacím pro veřejné zakázky. Je to většinou náročná a vysoce odborná práce, která nemá téměř žádný potenciál překlopit se do nějaké mediálně zajímavé kauzy, za což jsme rádi. Nicméně nedávno jsme s jedním obchodním řetězcem řešili možné uložení sankce za nesplnění zpravodajské povinnosti. Po zaslané výzvě a upozornění na hrozící sankci se ale vše vyřešilo a požadované informace nám budou poskytnuty.

Kde po náročné práci odpočíváte? Jak si dobíjíte baterky?

Já se už od dětství věnuji tanci, v loňském roce jsem nastoupila do taneční skupiny Danceway, která se věnuje stylu street dance. Před měsícem jsme vyhráli regionální kolo v jižních Čechách, a kvalifikovali jsme se na mistrovství České republiky. To proběhne na konci května, tak nám držte palce.

Rozhovor si můžete přečíst v květnovém čísle časopisu Statistika&My.