Držíme se pod pětistovkou

Loňský počet osob usmrcených následkem dopravních nehod byl nejnižší od roku 1961.

V roce 2022 šetřila Policie ČR 98 460 dopravních ne­hod. Při těchto nehodách bylo 454 osob usmrceno, 1 734 osob zraněno těžce a 22 452 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 7 542 milionů Kč.

Oproti roku 2021 došlo k poklesu celkového počtu nehod o 0,9 %, a ke snížení počtu usmrcených osob o 3,4 %. Naopak, k navýšení došlo v počtu osob zra­něných těžce (o 6,8 %) i lehce (o 9,1 %) a v celkové hmotné škodě (o 12,3 %).

Vývoj počtu dopravních nehod v Česku

Na nehody nejsmolnějším dnem v týdnu byl loni pátek, kdy došlo k 15 918 nehodám. Nejpříznivější naopak byla neděle s 10 339 nehodami. Nejvíce ne­hod v jednom dni vyšetřovali policisté v pondělí 12. prosince (475 nehod), nejméně v neděli 6. února 2022 (113 nehod). Nejtragičtějšími dny se staly pátek 14. ledna a neděle 16. října, kdy následkem dopravních nehod vyhaslo pokaždé šest životů.

Nehodovost podle dnů v týdnu

V dlouhodobém horizontu je pozitivní, že se daří snižovat vážné následky nehod na zdraví a životech. Loňský počet usmrcených osob dosáhl 454 a byl nej­nižší od roku 1961, od kterého jsou údaje souvisle zaznamenávány. Počet těžce zraněných byl loni his­toricky druhý nejnižší. Nejtragičtější byl z hlediska dopravních nehod rok 1969, kdy na českých silnicích zemřelo 1 758 osob a těžce zraněno bylo 9 258. Pod hranici 1 000 osob usmrcených následkem doprav­ních nehod se Česko dostalo poprvé v roce 1981 a zůstalo pod ní až do roku 1989. S příchodem svobody a nárůstem automobilové dopravy však v devadesátých letech počty smrtelných nehod opět prudce narostly. Vrchol byl dosažen v roce 1994 s 1 473 mrtvými. Významnější pokles nastal v roce 2005, a od té doby se s menšími výkyvy daří počty usmrcených při dopravních nehodách snižovat.

Počty usmrcených při dopravních nehodách

Nejnebezpečnější je velká rychlost

Řidiči motorových vozidel zavinili 79,6 % dopravních nehod, při nichž přišlo o život 411 osob. Celkem 18 378 nehod zavinil řidič, který z místa neštěstí ujel.

Nejčastější příčinou dopravních nehod zaviněných řidičem byl nesprávný způsob jízdy (68,7 % nehod). Za nejtragičtější příčinu lze označit nepřiměřenou rychlost, která se sice na počtu dopravních nehod podílí „pouze“ 15,4 %, ale jejím následkem zemřelo 180 osob.

U 4 754 nehod se u viníka dopravní nehody pro- kázalo požití alkoholu. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 46 osob. Drogy byly zjištěny u 277 řidičů motorového vozidla, v 70 případech byla u řidiče-viníka zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.

Nejvíce nehod se v roce 2022 stalo na místních komunikacích a na silnicích I., II. a III. třídy. Z pohledu následků na životě jsou nejtragičtější nehody na silnicích I. a II. třídy, na nichž došlo k 265 usmrcením.

Nehody podle zavinění

Článek si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost