Sexuální aktivita seniorů

V roce 2022 uvedlo v Nizozemsku 27 % lidí ve věku 75 a více let, že jsou sexuálně aktivní. V roce 2014 to bylo jen 16 %.

Lidem ve věku 16 a více let byla v rámci ná­rodního průzkumu zdraví položena otázka, zda měli v posledních dvanácti měsících nějakou sexuální aktivitu, přičemž sexuální aktivitou mysleli výzkumníci pohlavní styk nebo anální sex. V roce 2022 odpovědělo kladně 70 % respondentů. To znamená, že podíl sexuálně aktivních Nizozemců byl nižší než v roce 2014 (74 %), kdy byla tato otázka v průzkumu položena poprvé. Po­kles je patrný především u mladých lidí ve věku 16 až 24 let, když v roce 2014 byl podíl sexuálně aktivních lidí v této skupině 63 %, v roce 2022 to však bylo jen 56 %. Nej­vyšší míru sexuální aktivity vykazovali lidé ve věku 25 až 45 let, a to 87 %.

Muži jsou sexuálně aktivnější než ženy, zejména ti ve věku 55 let a více. Ženy vy­kazovaly větší pokles sexuální aktivity už po 45. roce věku než jejich mužští vrstevníci. Tento rozdíl se zvyšuje s vě­kem a je největší mezi osobami staršími 75 let: z mužů ve věku 75 let a více jich 37 % uvedlo, že byli v posledních dvanácti měsících sexuálně aktivní, oproti 18 % je­jich vrstevnic.

Lidé žijící s partnerem jsou obecně ak­tivnější než ti, kteří žijí bez partnera. To platí pro všechny věkové skupiny. Ve věkové skupině 16 až 34 let byl u osob žijících bez partnera podíl sexuálně aktivních 74 %, z těch, kteří žijí s partnerem, bylo sexuálně aktivních 98 %.

V nejstarší věkové skupině 75letých a starších uvedlo sexuální aktivitu v posled­ních 12 měsících před průzkumem jen 8 % osob svobodných / bez partnera, oproti 41 % stejně starých osob žijících s partnerem. Vyšší střední délka života žen znamená, že relativně více žen než mužů dosáhne vyššího věku. To v kombinaci s věkovým rozdílem ve vztahu, kde je obvykle muž o něco starší než žena, vede k tomu, že starší ženy jsou častěji osamělé.

Více se dočtete zde.