Informace ve znakovém jazyce

Informace podané ve formě srozumitelné pro neslyšící respondenty usnadňují jejich zapojení do integrovaných šetření v domácnostech.