Zkušenosti se stínovou ekonomikou

V České republice jsou na stínovém trhu nejčastěji nakupovány potraviny, oblečení, cigarety, alkohol, stavební práce a opravy automobilů.

Hlavními příčinami jsou vy­soká cena zboží na legálním trhu, přístup obyvatel k šedému trhu a lepší přístup ke zboží či službám na stínovém trhu.

Na českém trhu práce probíhají stínové aktivity nejčastěji v odvětví HORECA, sta­vebnictví, doprava a skladování, domácí práce, velkoobchod a maloobchod, oprava automo­bilů. Hlavními příčinami jsou výše zdanění, podmínka zaměstnavatelů vyplácet část mzdy „na ruku“, zachování podpory v nezaměst­nanosti pro zaměstnance a míra byrokracie.

Zkušenosti se stínovou ekonomikou

Článek si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby