Jak se žije v Bhútánu

Statistický úřad v Bhútánu eviduje celkem 164 331 domácností, z nichž je třetina ve městech a dvě třetiny na venkově. Z celkového počtu 650 118 obyvatel žije 39 % v městských oblastech a 61 % na venkově.

Jak vyplynulo z průzkumu životní úrovně, který se uskutečnil ve 2. čtvrtletí 2022, průměrná bhútánská domácnost měla 4,0 členů. Městské domácnosti byly menší (3,8 členů) než domácnosti ve venkovských re­gionech (4,1 členů). S rostoucí spotřebou domácností na hlavu má velikost domác­ností tendenci klesat. Nejchudší pětina domácností má v průměru 5,1 členů, nej­bohatší pětina pak jen 2,7 členů.

Přístup k pitné vodě mají téměř všechny bhútánské domácnosti (99,9 %). Ovšem jen asi 83 % má přístup k pitné vodě 24 hodin denně. Hlavním zdro­jem energie pro osvětlení je elektřina, kterou až na výjimky používají všechny (99,6 %) domácnosti. Malý podíl domác­ností (0,2 %) používá ke svícení energii ze solárních panelů a jen o málo větší část domácností (0,3 %) používá ke svícení petrolej či palivové dřevo nebo svíčku, resp. pochodeň.

Téměř ve všech domácnostech je v kuchyni rýžovar (98,0 %), více než 85 % domácností vlastní speciální (často elekt­rický) kari vařič. Bojler na vodu a kamna má 87,2 % domácností. Z nábytku pak v bhútánské domácnosti nalezneme čas­těji domácí oltář – choesham (57,8 %) než sedací soupravu (51,3 %).

Více než třetina (34 %) domácností nevlastní žádnou půdu, asi 58 % domác­ností vlastní nejvýše 5 akrů a 8 % do­mácností vlastní více než 5 akrů půdy. Na každou domácnost vlastnící pozemek připadá v průměru 2,7 akrů, přičemž ve venkovských oblastech je to 2,9 akrů, ve městech je to v průměru 2,0, akru.

Více se dočtete zde.