Evropa využívá ropu méně

Dovoz ropy do EU27 se v roce 2022 nedostal na předcovidovou úroveň.

V letech 2015 až 2019 bylo do zemí EU27 dováženo ročně více než 500 mil. tun ropy. Nejvyšší hodnoty, 524 mil. tun, dosáhl dovoz v roce 2017. V letech 2020 a 2021 došlo k výraznému poklesu. V roce 2020 se dovezlo 440 mil. tun ropy, což bylo o 13,3 % méně než v roce 2019, a v roce 2021 činil dovoz 446 mil. tun, tedy o 12 % méně než v roce 2019.

Loni doputovalo do zemí Evropské unie 479 mil. tun ropy a proti roku 2021 se jedná o nárůst o 7,3 %.

Největším dovozcem ropy je Německo

Mezi zeměmi EU je v dovozech ropy s téměř 20procentním podílem na prvním místě Německo, které v roce 2022 dovezlo 88,2 mil. tun, tedy nejvíce za posledních pět let. Proti předchozímu roku to znamená nárůst o 8,5 %. Zároveň se jedná o první zvýšení po šesti letech. Od roku 2015 totiž dovoz ropy do Německa postupně klesal z hodnoty 91,2 mil. tun až na 81,3 mil. tun v roce 2021.

Dalšími významnými dovozci ropy v roce 2022 byly Španělsko (63,6 mil. tun, 13,3 % z celkových dovozů do EU27), Itálie (62,4 mil. tun, 13,0 %), Nizozemsko (53,2 mil. tun, 11,1 %) a Francie (40,8 mil. tun, 8,5 %). Spolu s Německem tak představují 64,3 % celkového dovozu.

Zajímavý je vývoj dovozů do Francie, která se mezi lety 2015 až 2018 držela na 4. místě před Nizozemskem. V té době činily dovozy do této země více než 52,5 mil. tun ropy ročně, avšak od roku 2019 došlo k výraznému poklesu až na 33,8 mil. tun v roce 2021. Ani rok 2022 se 40,8 mil. tun neznamenal výrazný obrat nastaveného trendu. Naproti tomu Nizozemsko udrželo dovozy ropy téměř nezměněné (s mírným poklesem v roce 2020) a od roku 2018 zaujímá 4. příčku dovozového žebříčku.

Dalších pět zemí vykazuje podíl na celkovém dovozu ropy do EU27 mezi 2 a 6 %. Jedná se o Belgii, Polsko, Řecko, Švédsko a Portugalsko. Jedenáct zemí se na celkových dovozech podílí méně než 2 %. Česká republika s podílem 1,5 % zaujímá až 14. pozici. Posledních šest zemí – Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta a Slovinsko – ropu vůbec nedováží. Tyto země jsou zcela závislé na dovozu ropných produktů.

Dovoz ropy do EU27 (mil. tun)

Propad se netýkal všech

Ze zemí, které dovážejí více než 10 mil. tun ropy, došlo v covidových letech k největšímu propadu proti roku 2019 u Francie. V roce 2020 tam byly dovozy nižší o 31,6 %, v roce 2021 o 30 %. Následovaly Belgie (20,7 %, resp. 16,8 %), Itálie (20,2 %, resp. 10,2 %) a Španělsko (17,3 %, resp. 15,3 %). V případě České republiky se objem dovozu v roce 2020 proti předchozímu roku snížil o více než 1,5 mil. tun, tedy o 20,2 %. V roce 2021 jsme proti roku 2019 vykázali snížení 0,9 mil. tun (11,6 %).

Klesající trend z let 2020 a 2021 se ve většině zemí EU27 v loňském roce otočil. Velkou výjimkou je ovšem Rakousko, které loni proti roku 2019 zaznamenalo propad z 8,6 mil. tun na 5,1 mil. tun, tedy o 40,2 %. Pokles dovozů v době pandemie se však netýkal všech zemí EU27. Nárůsty v letech 2020 a 2021 oproti roku 2019 zaznamenaly Švédsko (9,2 % resp. 5,6 %), Slovensko (10 %, resp, 6,3 %) a Irsko (19,6 %, resp. 17,5 %).

Dovoz ropy do zemí EU27 (mil. tun, 2022)

Produkce ropy v EU loni klesla

Produkce ropy v rámci Evropské unie byla v roce 2022 na úrovni 16,2 mil. tun, což znamená pokles proti roku 2021 o 9,5 %.

Nejvyšší podíl na produkci ropy v roce 2022 měly Itálie (27,3 %), Dánsko (19,7 %), Rumunsko (18,6 %) a Německo (10,4 %). Další dvě země, Maďarsko a Polsko, se podílely každá zhruba 5 %. Za nimi následovaly Francie, Chorvatsko a Rakousko s podílem přibližně 3 %. Nizozemsko vykázalo podíl 2,4 %, Česko 0,5 % a Litva 0,2 %. Ostatních 15 zemí EU27 v roce 2022 ropu neprodukovalo.

Za zmínku stojí situace Řecka, které až do roku 2020 produkovalo ročně mezi 100 až 200 tis. tunami ropy. V roce 2021 však došlo k útlumu, a od října 2021 již tato země žádnou produkci ropy nevykazuje. Podle zpráv z průzkumů však Řecko má s velkou pravděpodobností značné zásoby ropy v oblasti Jónského, Lybijského a Egejského moře a v západní části pevninského Řecka a Peloponésu. V současné době řecká vláda vyhlašuje tendry na průzkum a těžbu vybraných lokalit.

Produkce ropy v zemích EU27 (tis. tun, 2022)

Článek si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika