Demografie EU přehledně

Jak se na demografických charakteristikách EU projevila třeba pandemie covidu-19?

Ačkoli demografické změny bývají pomalé a v krátkodobém horizontu nemusí být patrné, pandemie covidu-19 měla na demografické charakteristiky EU zásadní dopad. Věděli jste například, že průměrná délka života při narození v EU klesla z 81,3 let v roce 2019 na 80,4 let v roce 2020 a na 80,1 let v roce 2021? Nebo že úhrnná plodnost (průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu) v roce 2019 byla 1,53, o rok později klesla na 1,50 a v roce 2021 se vrátila na 1,53? Nebo že v letech 2020 a 2021 dosáhla hrubá míra sňatečnosti nejnižších hodnot od počátku časové řady v roce 1964, a to 3,2 a 3,9?

Další zajímavé údaje o demografii naleznete v interaktivní publikaci Eurostatu Demografie Evropy v roce 2023, která obsahuje dynamické vizualizace a krátké vysvětlující komentáře.