Modrá záře na pracovišti

V roce 2022 téměř 30 % zaměstnaných osob v EU ve věku 15–74 let uvedlo, že po celou pracovní dobu nebo po většinu pracovní doby používají nějaké digitální zařízení.

Možná poněkud překvapivě používají digitální zařízení ženy než muži. Nejvíce jsou v práci k obrazovkám přilepeny osoby ve věku 30–44 let, 36 % zaměstnaných žen používalo digitální zařízení po většinu nebo celou pracovní dobu, zatímco u mužů to bylo 29 %). Poté využívání digitálních zařízení v práci s věkem klesá, ve věku 45–59 let uvádělo 31 % žen a 23 % mužů, že jsou po většinu pracovní doby na počítači, mobilu, tabletu či pracují s jiným typem digitálního zařízení. Ve věkové skupině a 60–74 let to pak bylo 24 % žen a 19 % mužů.

V EU jako celku se podíl zaměstnaných osob, které používají digitální zařízení po celou nebo většinu své pracovní doby, zvyšoval s úrovní jejich vzdělání, a to bez ohledu na pohlaví. Mezi osobami s nízkou nebo střední úrovní vzdělání vykazovaly ženy vyšší podíly než muži: 10 % žen s nízkým vzděláním trávilo celou nebo většinu pracovní doby používáním digitálních zařízení oproti 8 % mužů; u žen se středním vzděláním byla situace stejná – 28 % oproti 16 % mužů. Trend se obrátil u osob s vysokým vzděláním, kde ženy zaznamenaly podíl 44 %, zatímco muži 47 %.

Ze zemí EU byla nejvyšší míra využívání digitálních zařízení po většinu pracovní doby u osob ve věku 15–74 let zaznamenána v Lucembursku (47 % zaměstnaných osob), Nizozemsku a Švédsku (v obou případech 41 %). Naopak nejnižší míra byla zaznamenána v Rumunsku, Bulharsku a Řecku (všechny 12 %).

Více se dozvíte zde.