Smrtelné dopravní nehody: po deseti letech poklesu nárůst o 6 %.

V roce 2021 se počet lidí usmrcených při dopravních nehodách v EU v porovnání s rokem 2020 zvýšil o 6 % (19 917 úmrtí oproti 18 834). To představovalo změnu oproti trvalému poklesu pozorovanému v předchozím desetiletí.

Nárůst v roce 2021 byl zaznamenán po bezprecedentním poklesu v roce 2020, který byl důsledkem omezeními v souvislosti s pandemií covid-19, která zasáhla i osobní dopravu.
V roce 2021 bylo v EU průměrně 45 smrtelných dopravních nehod na milion obyvatel.
Vezmeme-li v úvahu počet obyvatel každé země EU, nejnižší počty smrtelných nehod na silnicích v roce 2021 byly pozorovány na Maltě (17 obětí silničního provozu na milion obyvatel), Švédsku (20) a Dánsku (22).  Naopak nejvyšší míra byla zaznamenána v Rumunsku (93 obětí silničního provozu na milion obyvatel), dále v Bulharsku (81) a Lotyšsku (78).  V Česku bylo registrováno 50 obětí na milion obyvatel.

Podrobnější údaje v datových sadách naleznete zde.