Dětí v Německu zase přibývá

Podíl dětí na celkové populaci Německa znovu pomalu stoupá. Z celkových 83,2 milionu obyvatel žijících v zemi začátkem roku 2022 bylo 10,9 mil. mladších 14 let.

Podle údajů německý spolkový statistický úřad Destatis představovaly na konci května děti ve věku 0–13 let 13 % z celkového počtu obyvatel Německa. Od roku 2015, kdy tato neobvykle vymezené věková skupina představovala jen 12,2 % německého obyvatelstva, tak došlo k opětovnému nárůstu.

Zvyšující se podíl takto vymezené dětské složky populace je možné hledat v rostoucím počtu narozených. Od roku 2010 do roku 2014 se narodilo v průměru 682,2 tis. dětí ročně. Od roku 2015 do roku 2020 už to bylo průměrně 775,6 tis. narozených každý rok. V roce 2021 se narodilo 795,5 tis. dětí, což bylo nejvíce od roku 1997. Nicméně v roce 2022 podle předběžných údajů počet narozených opět poněkud klesl, a sice na 738,9 tis.

V zemích Evropské unie byl průměrný podíl populace dětí na celkovém počtu obyvatel o něco vyšší, když k začátku roku 2022 statistici Eurostatu uváděli hodnotu 13,9 %. Ještě nižší zastoupení dětí než v Německu měla Itálie (11,7 %), Portugalsko (11,8 %), Malta a Řecko (shodně obě země 12,6 %) a Španělsko (12,9 %). Naopak relativně vysoký podíl dětí byl zaznamenán v Irsku (18,3 %), ve Švédsku (16,4 %) a ve Francii (16,2 %).

Více se dočtete zde.