Období nízkých úrokových sazeb je pryč

Úrokové sazby vládních dluhopisů s dlouhodobou splatností rostou v celé EU.

Průměrná úroková sazba dluhopisů s dlouhodobou splatností (podle statistiky pro hodnocení plnění maastrichtských kritérií) v Evropské unii v květnu 2023 dosáhla 3,45 %. Sazba od letošního února kolísá okolo hodnoty 3,50 % a je na nejvyšší úrovni za celou dekádu. Prudký růst úročení dlouhodobých dluhopisů v EU odstartoval v prvním pololetí roku 2022 a kryl se se začátkem války na Ukrajině. Ještě v prosinci 2021 průměrná sazba v EU činila 0,63 %, ale v květnu 2022 už dosahovala 2,36 %. Po vrcholu v říjnu 2022 (3,64 %) došlo k mírné korekci směrem dolů, ale i tak bylo letos v květnu úročení dlouhodobých dluhopisů meziročně vyšší o 1,1 p. b.

Zvýšená úroveň úrokových sazeb vládních dluhopisů je v souladu se všeobecným zvyšováním úrokových sazeb v globálních ekonomikách. V reakci na silnou inflaci přistoupila ECB i další centrální banky v EU ke zvyšování základních měnově-politických sazeb a to se v bankovním sektoru promítlo do zvýšení sazeb klientských vkladů a také úvěrů. I výnosy dlouhodobých vládních dluhopisů tedy odrážejí všeobecná očekávání déletrvajících vyšších úroků.

V květnu 2023 mělo nejvyšší úrokové sazby dlouhodobých vládních dluhopisů Maďarsko (7,78 %), následované Rumunskem (6,3 %) a Polskem (5,93 %). Hned za nimi se umístilo Česko s 4,5 %. Rumunsko, Polsko a Česko jsou také jediné země EU, kde byly letos v květnu úrokové sazby meziročně nižší. Loni na jaře zde výnosy dluhopisů rostly výrazněji než jinde. Od vrcholu z října 2022 pak v těchto státech úročení vládních dluhopisů klesalo, zatímco ve zbytku Unie, především v západoevropských zemích, je ve stejném období patrná spíše stagnace nebo mírný růst. Nejnižší výnosy na vládních dluhopisech s dlouhodobou splatností mělo v květnu Švédsko (2,32 %), Německo (2,34 %) a Dánsko (2,54 %). Obecně vyšší úroveň výnosů dluhopisů mají novější členské země ze střední a východní Evropy a také ty s vlastní měnou.

Průměrná úroková sazba vládních dluhopisů s dlouhodobou splatností v zemích EU (%, květen, 2023)

Článek si můžete přečíst v letním dvojčísle časopisu Statistika&My.