Indikátory na webu

Web pro indikátory je jedním z hlavních výstupů projektu PUDR. Byl vytvořen jako platforma pro sdílení indikátorů udržitelného rozvoje.

Na webu sdg-data.cz uživatelé najdou indikátory všech tří indikátorových sad – Agenda 2030, ČR 2030, Kvalita života. Všechny indikátory jsou zde prezentovány ve formě vizualizací doplněných o informativní metadata. Informace jsou tak snadno srozumitelné a dobře využitelné pro komunikační či propagační účely.

Tvorbu a administraci webu zajišťuje Česká informační agentura životního prostředí CENIA, která zároveň zpracovávala všechna předem připravená data od ČSÚ do výsledných interaktivních vizualizací. Příprava vizualizací probíhala v úzké spolupráci s ostatními partnery projektu PUDR včetně ČSÚ, kteří každou vizualizaci před jejím zveřejněním kontrolovali. Během tohoto procesu došlo k doplnění a úpravě velké části dat a metadat. Web i vizualizace jsou v češtině a v angličtině a zobrazovaná data lze stáhnout ve formátu csv.

Detail indikátoru

Přehledné uspořádání a možnost výběru

Indikátorů je celkem 464, z toho dostupných je 368. Mnohé indikátory Agendy 2030 nejsou pro Českou republiku relevantní, některé jsou nedostupné, například z důvodu náročných metodik stanovených OSN. Nerelevantní i nedostupné indikátory jsou na webu označeny.

Na úvodní straně webu jsou ikony a krátký text k oběma hlavním indikátorovým sadám – globální sadě Agenda 2030 a národní sadě Česká republika 2030. Indikátorová sada Kvalita života spadá pod sadu ČR 2030, jedná se o subjektivní doplnění této objektivní sady. Kliknutím na úvodní ikony se uživatel dostane do výběru jednotlivých cílů a klíčových oblastí. Postoupením o úroveň dále se zobrazí všechny podcíle nebo strategické a specifické cíle a indikátory spadající do daného cíle či klíčové oblasti.

Indikátory lze zobrazit ve dvou základních uspořádáních – hierarchickém a katalogovém. V hierarchickém jsou všechny indikátory seřazeny přesně podle svého zařazení pod jednotlivé cíle, klíčové oblasti, podcíle nebo strategické a specifické cíle, a zároveň číselně vzestupně. V sadě ČR 2030 je v rámci tohoto přehledu možné se pod jednotlivými klíčovými oblastmi dostat na příslušné indikátory kvality života. Katalogový přehled naproti tomu nabízí možnost zobrazení všech indikátorů pod sebou bez jakéhokoliv zařazení. Tyto indikátory je pak možné filtrovat podle určitých parametrů a vybrat si ty, které nás zajímají. Filtrovat lze podle agendy, cíle, klíčové oblasti, dostupnosti dat či štítků s konkrétní tématikou. Filtry je možné mezi sebou kombinovat. V neposlední řadě nabízí web pro indikátory na jednotlivých stránkách s vizualizacemi také proklik na podobné nebo související indikátory.

Kromě vizualizací byly některé indikátory Agendy 2030 agenturou CENIA zpracovány do přehledných infografik, které byly využity ve Zprávě o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice. I tyto infografiky pomáhají seznamovat s indikátory širokou veřejnost.

Katalogový přehled všech indikátorů

Článek si můžete přečíst v letním dvojčísle časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie