Naše vědecké časopisy prokázaly kvalitu

Časopisy Demografie a Statistika – Statistics and Economy Journal získaly impakt faktor.

Oba odborné časopisy vydávané Českým statistickým úřadem byly v novém vydání Journal Citation Reports 2023 zařazeny mezi periodika s impakt faktorem, který dokazuje jejich vysokou odbornou kvalitu.

Impakt faktor mohou dostat časopisy, které jsou součástí databáze odborné literatury Web of Science. Časopis Statistika – Statistics and Economy Journal je v této databázi zařazen v sekci Emerging Sources Citation Index od roku 2016. Demografie byla přijata o rok později. Pro získání impakt faktoru musejí časopisy prokázat dostatečnou odbornou kvalitu, citovanost a dodržování standardů recenzního řízení a publikační etiky, což se oběma periodikům nyní podařilo. Hodnota impakt faktoru za rok 2022 je pro Demografii 0,5 a pro Statistiku 0,2. Český statistický úřad děkuje všem, kteří se na vydávání časopisů podílejí, zejména redakčním radám, recenzentům a samotným autorům.

Další informace o časopisech včetně aktuálních čísel nebo o možnostech publikování najdete na webových stránkách Demografie a Statistiky.