Čísla z první ruky ‒ Praha 2022

I letos vydal ČSÚ zajímavou brožuru s daty a grafy o Praze. Kromě již tradičních údajů o obyvatelstvu, mzdách, nezaměstnanosti, cestovním ruchu, vědě a výzkumu či bytové výstavbě obsahuje navíc informace ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021.

Mezi cenná data, která toto celoplošné zjišťování poskytuje, patří i podrobné údaje o obvykle bydlícím obyvatelstvu, o hospodařících domácnostech, vlastnické struktuře bytů nebo o dojíždění do zaměstnání a do škol. Největším přínosem sčítání je však to, že data je možné sledovat i za malé územní jednotky, například městské části Prahy nebo katastrální území. Při zachování principu ochrany osobních údajů je lze poskytnout i za nižší územní celky.

Téměř polovina Prážáků se narodila jinde

Z brožury se můžeme dozvědět, že v Praze bydlí 658 tisíc domácností. Nejvíce z nich je jednočlenných (308,3 tis., 47 %). Téměř 40 % (260,3 tis.) pak tvoří tzv. úplné rodiny, což jsou osoby žijící v páru buď s dětmi, nebo bez dětí. Manželských párů je 178,8 tisíce a párů, které nejsou sezdány, ale tvoří spolu rodinu (faktická manželství), je zhruba dvakrát méně (78,9 tis.).

Ze 733,8 tisíce zaměstnaných osob bydlících v Praze jich nejvíce pracuje na jiném místě v Praze (447,3 tis.) a na adrese svého (obvyklého) pobytu (141,9 tis.). Zhruba 82,2 tisíce osob má zaměstnání, ve kterém se místo pracoviště neustále mění, a pouze 45,1 tisíce zaměstnaných pracuje v jiných krajích než v Praze.

Ze sčítání je možné zjistit informace o dlouhodobé migraci na území. Tímto směrem mířily otázky na místo bydliště v době narození. Z celkového počtu osob, které v Praze obvykle bydlí, se jich v Praze narodilo 53,7 %. Rodiště v zahraničí uvedlo 15,6 % osob. Krátkodobou migraci na území pak částečně postihla otázka na bydliště jeden rok před sčítáním. V tu dobu bydlelo v Praze 95 % současných obyvatel hlavního města, další 2 % v jiném kraji a 1 % v zahraničí.

Hosté zůstávají v průměru na 2,2 noci

Zajímavá jsou i data o cestovním ruchu. Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu v Praze loni navštívilo 5,9 milionu návštěvníků, z nichž většina byla ze zahraničí (75 %). Cizinci nejčastěji navštěvovali Prahu v červenci a srpnu, hosté z Česka pak v červnu a říjnu. Mezi hosty hromadných ubytovacích zařízení převládali návštěvníci z Německa, Slovenska, USA či Polska. Jeden host v Praze průměrně strávil 2,2 noci.

Brožura je svou formou určena široké veřejnosti a lze ji nalézt na webových stránkách ČSÚ. V brzké době bude k dispozici také v tištěné podobě v Ústřední statistické knihovně a v oddělení pragensií v Městské knihovně v Praze nebo u spolupracujících zahraničních institucí.