Malí sportovci

Sportu se u nás nejčastěji věnují chlapci ve věku mezi 10 až 14 lety.

Evidenci dětí a mladých lidí, kteří se věnují organizovanému sportu, vede Česká unie sportu. Její data sice nezahrnují všechny dětské sportovce, ale určitý obrázek poskytují.

Česká unie sportu (dále jen ČUS) k poslednímu dni roku 2022 zastřešovala celkem 17 760 oddílů s 473 506 členy ve věku do 18 let včetně.

V rámci námi sledované věkové skupiny 5 až 19 let bylo v tělovýchovných jednotách a sportovních oddílech okresními sdruženími ČUS v loňském roce evidováno 405 978 mladých sportovců. To odpovídá 23 % z celkové populace stejného věku. V registrovaných sportovních organizacích jsou výrazně aktivnější chlapci, kterých je v klubech a oddílech v tomto věku 257 439 (29 %), dívek se sportování zúčastňuje 148 539 (17 %). Nejčastěji sportují děti ve věku 10 až 14 let, v organizacích a klubech je jich zapsáno 28 % z celkové stejně staré populace. V případě chlapců je to dokonce 35 %. Druhá v pořadí je věková skupina 15 až 19 let s 23 % a nejmladších žáčků ve věku 5 až 9 let je registrováno 19 %.

V mezikrajském srovnání sportují nejčastěji děti a mladí lidé v Jihočeském kraji, kde je ve sportovních klubech a organizacích ČUS registrováno 33 % populace ve věku 5 až 19 let. Následují kraje Zlínský s 28 % a Moravskoslezský s 27 %. Žebříček uzavírají kraje Olomoucký s 20 % sportujících a Jihomoravský se 17 %. Je zajímavé, že v moravských (de facto sousedních) krajích panují ve sportovních aktivitách dětí takové rozdíly. Značné výkyvy jsou vidět i mezi jednotlivými okresy, což může mj. odrážet kvalitu evidence okresních sdružení ČUS.

Podle výroční zprávy ČUS za rok 2022 patří mezi největší překážky pro rozvoj mládežnického sportu vysoké ceny energií a pokles zájmu dětí a mládeže o sport během covidové pandemie.

Podíl osob registrovaných v okresních sdruženích ČUS na celkové populaci stejného věku (%, k 31. 12. 2022)

Článek si můžete přečíst v zářijovém čísle časopisu Statistika&My.