Nemám děti, říká v Německu pětina 45letých žen

V roce 2022 se v Německu podle předběžných výsledků narodilo přibližně 739 tisíc dětí. To je o 5,6 % méně než průměr let 2019 až 2021.

Ve srovnání s rokem 2021, který se vyznačoval vysokým počtem narozených dětí, se jednalo dokonce o pokles o 7,1 %. Německý statistický úřad (Destatis) dále uvádí, že počet narozených dětí zůstal na nízké úrovni i na začátku roku 2023. Podle předběžných údajů se v prvním čtvrtletí roku 2023 narodilo zhruba 162 tisíce dětí, což je zatím o 4,8 % méně než ve stejném období předchozího roku, kdy bylo zaznamenáno 170 tisíc porodů. Vyvozovat závěry o ročním výsledku pouze na základě nízkého údaje za první čtvrtletí je poněkud předčasné, ale analýza trendů v delším časovém období ukazuje, že vývoj počtu narozených dětí za celý kalendářní rok je často podobný tomu v prvním čtvrtletí. Nízký počet narozených dětí na začátku letošního roku proto působí jako argument proti očekávanému oživení počtu narozených dětí v tomto roce.

V roce 2022 činila míra bezdětnosti v Německu 20 %. Pětina žen, které byly v roce 2022 ve věku 45 až 49 let, tedy narodily se v letech 1973–1977, tak neměla ani jedno dítě. Destatis na základě výsledků mikrosčítání lidu v roce 2022 uvádí, že míra bezdětnosti na konci reprodukčního věku se v Německu od roku 2012 prakticky nezměnila. V předchozích třech desetiletích naopak neustále rostla, a téměř se zdvojnásobila z 11 % u kohort narozených ve 30. letech 20. století na 21 % u žen narozených na konci 60. let 20. století.

Zejména v západním Německu se míra bezdětnosti stabilizovala a s 20 % v roce 2022 byla dokonce o něco nižší než v roce 2012 (21 %). Ve východním Německu (bez Berlína) činila v roce 2022 míra bezdětnosti 14 %, a byla tedy podstatně nižší než v západním Německu a o něco nižší než míra vykázaná v roce 2018 (15 %). Mezi lety 2012 a 2018 se však zvýšila o 3 procentní body a teprve poté se ustálila mezi 14 % a 15 %.

U žen ve věku 45 až 54 let se v roce 2022 míra bezdětnosti v jednotlivých spolkových zemích pohybovala od 13 % v Durynsku po 29 % v Hamburku. Druhá nejvyšší míra (25 %) byla zaznamenána v Berlíně. V západních spolkových zemích se míra bezdětnosti pohybovala mezi 17 % a 23 %. Z neměstských spolkových zemí východního Německa bylo výjimkou Braniborsko s relativně vysokou mírou 17 %. Ve zbývajících východních spolkových zemích byla míra bezdětnosti podstatně nižší (13 % nebo 14 %).

Z generace žen narozených v letech 1973–1977, které měly vysokou úroveň vzdělání, jich v roce 2022 bylo 23 % bezdětných, u žen se střední úrovní vzdělání byl tento podíl 21 % a u žen s nízkou úrovní vzdělání 11 %.

Více se dočtete zde.