Na zkušenou do zahraničí vyjíždí v EU každý 11. student

Přibližně 386,9 tis. studentů, kteří v roce 2021 ukončili studium v některé ze zemí EU, studovalo během studia alespoň 3 měsíce v zahraničí. Vzhledem k tomu, že v EU bylo přibližně 4,3 milionu absolventů, znamená to, že 9 % absolventů EU se účastnilo programu mobility v zahraničí (nejznámější je program Erasmus).

Mezi studenty, kteří v rámci kreditové mobility v roce 2021 vycestovali na zahraniční univerzitu, bylo nejvíce Francouzů (176,1 tis.), což představuje 45,5% podíl na celkovém počtu studentů v programech kreditové mobility. Druhý nejvyšší počet absolventů kreditové mobility mělo Německo s 68,7 tis. absolventy (bez doktorského nebo rovnocenného studia), což představuje 17,8% podíl na celkovém počtu absolventů v EU. Na třetím místě se umístilo Španělsko s přibližně 40,1 tis. kreditově mobilními absolventy, tj. 10,4 %.

A kam studenti nejčastěji mířili? Hlavní destinací byla Velká Británie, na kterou připadalo 10,7 % absolventů kreditové mobility roku 2021, následovaná Španělskem (9,4 %) a Spojenými státy (7,5 %).

V některých případech hrály důležitou roli i další faktory, jako je podobný jazyk, kulturní a historické vazby a zeměpisná blízkost. Někteří členové EU přilákali velký podíl studentů z konkrétních zemí EU. Zdaleka nejvyšší podíl studentů z Kypru mělo Řecko, a to 68 %. Do Německa přišlo 29,9 % kreditních mobilních absolventů z Lucemburska, zatímco Česko hostilo 27 % studentů ze Slovenska.

Při zkoumání tří nejčastějších destinací pro studenty z jednotlivých zemí EU byly nejčastějšími destinacemi Španělsko a Německo. Ze zemí mimo EU se mezi třemi nejčastějšími destinacemi pro absolventy kreditní mobility z některé z členských zemí EU objevily pouze Velká Británie, Spojené státy a Austrálie.

Mezi studenty českých vysokých škol a univerzit byl největší zájem o studijní pobyty v Německu (623 studentů), Španělsku (508) a Velké Británii (414). Studenti vycestovali z Česka i do exotičtějších destinací, jakými byly např. Ekvádor, Uganda či Mynamar (po jednom studentovi).

Více v datové sadě na stránkách Eurostatu.