Čtvrtina mladých Nizozemců má problémy se spánkem

V roce 2022 uvedlo 22 % Nizozemců ve věku 12 až 24 let, že mají problémy se spánkem, 16 % mladých lidí uvedlo, že nedávno pociťovali psychickou nepohodu, a 12 % uvedlo, že v posledním roce trpěli depresemi.

Oproti roku 2017 tak podle nizozemského statistického úřadu došlo k procentuálnímu nárůstu mladých lidí, kteří mají problémy se spánkem, duševním zdravím a depresemi. V případě potíží se spánkem se jednalo o zdvojnásobení podílu, v případě duševního zdraví se šlo o nárůst z 5 % v roce 2017 na 12 % v roce 2022.

Více stížností na duševní zdraví u žen než u mužů

V roce 2022 byl podíl mladých dospělých ve věku 18 až 24 let, kteří měli problémy s duševním zdravím, vyšší než podíl mladých ve věku 12 až 17 let (20 %, resp. 11 %). V posledně jmenované věkové skupině trpělo v posledních čtyřech týdnech problémy s duševním zdravím 15 % dívek, oproti 8 % chlapců. Ve věkové skupině 18 až 24 let se k těmto potížím přiznalo dvakrát více žen než mužů (27 resp. 13 %).

Mezi mládeží ve věku 12 až 17 let mělo v roce 2022 problémy se spánkem celkem 20 % dívek a 14 % chlapců, přičemž 10 % dívek v této věkové skupině uvedlo, že nedostatek spánku má značný až velmi vysoký dopad na jejich duševní zdraví, z chlapců to bylo jen 5 %. Více než čtvrtina mladých dospělých (26 %) ve věku 18 až 24 let uvedla, že má problémy se spánkem, a 13 % uvedlo, že je to ovlivňuje. Mezi mladými muži a ženami ale nebyly v tomto ohledu zjištěny žádné statisticky významné rozdíly.

Ženy častěji vyhledávají pomoc než muži

Ačkoli dvakrát více mladých lidí uvedlo, že mají problémy s duševním zdravím, deprese nebo problémy se spánkem, podíl mladých lidí, kteří vyhledali či byli v kontaktu s poskytovatelem péče o duševního zdraví (psycholog, psychiatr, terapeut, kouč,…), vzrostl méně výrazně: z 11 % v roce 2017 na 14 % v roce 2022.

V roce 2022 uvedlo dvakrát více dívek (14 %) než chlapců (7 %) ve věku 12 až 17 let, že v posledních 12 měsících byli v kontaktu s psychologem apod. Ve skupině ve věku 18 až 24 let činil podíl žen, které vyhledaly pomoc, 21 %, u mužů byl tento podíl 14%.

Více se dočtete zde.