Výsledky Sčítání 2021 jsou doplněny o nové kombinace charakteristik

Český statistický úřad zveřejnil 30 nových tabulek s kombinacemi údajů z výsledků Sčítání 2021 za obyvatelstvo, domy, byty, hospodařící domácnosti a za oblast vyjížďky a dojížďky do zaměstnání a školy.

Publikovaná data jsou k dispozici ve Veřejné databázi v jednotlivých tematických skupinách v různé kombinaci charakteristik. Nově je uživatelům nabízena možnost zobrazit si výsledky například za obyvatelstvo podle pohlaví a věku v kombinaci s dalšími socioekonomickými charakteristikami. Také údaje o obydlených domech a bytech je možné třídit podle doplněných podrobných kritérií. Za hospodařící domácnosti jsou nově k dispozici mimo jiné data o ekonomické aktivitě a dalších charakteristikách osob v domácnosti nebo způsobu bydlení. Veškeré zveřejněné údaje jsou k dispozici v celkem sedmi územních úrovních. Na té nejnižší lze získat výsledky za města s více než deseti tisíci obyvateli.

Veřejně dostupná skupina dat o vyjížďce a dojížďce do zaměstnání a školy je rozšířena o členění vyjíždějících podle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání nebo podle odvětví ekonomické činnosti. Údaje jsou dostupné na územní úrovni krajů a okresů České republiky.