Populace USA v latinskoamerickém rytmu

V roce 2021 žilo ve Spojených státech 62,5 milionu Hispánců, což představuje přibližně 19 % celkové populace USA. Přitom v roce 1980 s počtem 14,8 milionu obyvatel tvořili pouhých 7 %.

Počet nově přistěhovalých hispánských imigrantů do USA se dlouhodobě snižuje. V roce 2000 žilo v USA 3,8 milionu Hispánců narozených v zahraničí, kteří v USA pobývali pět let nebo méně. V roce 2010 jejich počet klesl na 3,0 milionu a v roce 2021 na 2,6 milionu osob.

Naproti tomu počet hispánských přistěhovalců, kteří jsou v USA déle než pět let, vzrostl z 10,4 milionu v roce 2000 na 15,9 milionu v roce 2010 a na 17,3 milionu v roce 2021.

V roce 2021 tvořili mezi nedávnými hispánskými přistěhovalci 34% Mexičané. Ti jsou také největší skupinou mezi všemi hispánskými přistěhovalci (54%) i všemi přistěhovalci v USA (24%). Přesto se počet Mexičanů, kteří se narodili v zahraničí a do USA se přistěhovali, od roku 2010 snížil o 8,8% a poklesl i počet nedávno příchozích Mexičanů.

Dalších 36% nově příchozích hispánských přistěhovalců do USA tvoří Guatemalci, Hondurasané, Dominikánci a Venezuelané. Každá z těchto čtyř skupin zaznamenala od roku 2010 do roku 2021 nárůst počtu nedávno příchozích. Například počet venezuelských přistěhovalců, kteří v USA strávili maximálně pět let, se zvýšil ze 40 tisíc v roce 2010 na 215 tisíc v roce 2021.

Podle posledního sčítání lidu byl v USA celkový věkový medián 38,9 roku. Medián věku nových hispánských přistěhovalců do USA je 27,9 roku. Nejvyšší mediánový věk mají Kubánci a Venezuelané (36,3 a 36,0 roku), u Peruánců byl věkový medián 35,3 roku. Nejmladší přistěhovalci z latinskoamerických zemí přicházeli v posledních pěti letech z Hondurasu a Guatemaly. Polovina z nich byla mladší 22,4 roku, resp. 21,9 roku.

Podíl žen (47,8 %) mezi hispánskými imigranty se stále zvyšuje, a u některých zemí původu představují ženy dokonce většinu. Mezi Peruánci je 55,8 % žen, z Kolumbijců pak 55,7 %. Naproti tomu 59,8 % nedávných přistěhovalců z Guatemaly tvoří muži, což je nejvyšší podíl ze všech zemí původu. Více než polovinu zaujímají muži také ve skupině nedávných přistěhovalců z Mexika (55,7 %).

Co se rodinného stavu týká, pak 40% imigrantů přišlo svobodných, a jejich stav se nezměnil ani během následujících pěti let při pobytu na území USA. Mezi příchozími z Guatemaly bylo a zůstávalo svobodných 59%, ale mezi imigranty z Peru, Venezuely a Kuby byl podíl nikdy neženatých/nevdaných jen 30%. Ve skupině imigrantů z Kuby pak bylo nejvíce rozvedených, a sice 17%.

Přibližně čtvrtina latinskoamerických přistěhovalců, kteří v USA zatím strávili nejvýše pět let, ovládá angličtinu, ale existují výrazné rozdíly podle země původu. Z osob starších pěti let umí anglicky zhruba třetina nedávných přistěhovalců z Venezuely (34%), Peru (32%) a Kolumbie (31%). Nejméně často ovládají angličtinu nedávní přistěhovalci z Guatemaly, Nikaraguy a Hondurasu. Jen méně než 20% příslušníků těchto skupin uvádí, že doma mluví anglicky nebo že angličtinu ovládají velmi dobře. Celkově byli nedávní hispánští přistěhovalci v roce 2021 v angličtině o něco zdatnější než přistěhovalci v roce 2000 (26 % oproti 21 %).

Imigranti, kteří jsou v USA déle než pět let, ovládají angličtinu lépe. Je tomu tak u 37% hispánských přistěhovalců, kteří jsou v USA pět až deset let, a u 39% hispánských přistěhovalců, kteří jsou v USA 11 a více let.

Více se dočtete zde.