Jak vypadá maorská farma

Podle údajů, které zveřejnil Stats NZ, byla průměrná velikost maorských farem v roce 2022 téměř třikrát větší než průměrná velikost všech farem na Novém Zélandu.

V rámci sčítání zemědělské produkce v roce 2022 byly shromážděny informace o země­dělských činnostech na celém území Aotea­roa (Nového Zélandu). Šetření zahrnovalo nové otázky, které umožnily respondentům uvést, zda považují svou farmu za maorskou a zda majitel nebo majitelé mají maorský rodokmen. Téměř polovinu maorských fa­rem vlastní a provozují maorské úřady, tyto farmy jsou tak kolektivním vlastnictvím.

Větší průměrná velikost maorských fa­rem souvisí s vyšším zastoupením větších farem. Zatímco 16 % všech maorských farem bylo větších než 1 000 hektarů, ze všech no­vozélandských farem to bylo jen 5 %.

Více než dvě třetiny maorských farem na Severním ostrově (68 %) i na Jižním ostrově (71 %) tvořily farmy zaměřené na chovy hospodářských zvířat, včetně ovcí, hovězího dobytka a mléčného skotu. Velké plochy maorské zemědělské půdy jsou také určeny k využívání jako lesy. Ve srovnání s průměrem všech farem na Novém Zélandu tyto farmy vyčleňují pro lesní hospodářství téměř sedmkrát více půdy. Větší podíl ma­orských farem provozujících primárně lesní hospodářství byl v roce 2022 zaznamenán na Jižním ostrově (32 %) než na Severním ostrově (12 %).

Více se dočtete zde.