Nizozemsko dováží sóju, palmový olej a kakao ve velkém

Podílí se tak významně na odlesňování planety.

V květnu letošního roku přijala Evropská rada nová pravidla, která mají zabránit tomu, aby spotřeba a obchod v rámci EU způsobovaly další odlesňování a degra­daci lesních ekosystémů. Mezi produkty, jež se s těmito neblahými důsledky nej­častěji spojují, patří sója, skot a hovězí maso, palmový olej, dřevo, kakao a káva. Pro všechny je Nizozemsko jedním z nej­větších evropských importérů.

V roce 2022 bylo mezi unijními ze­měmi Nizozemsko největším dovozcem sóji, palmového oleje a kakaa ze zemí mimo EU. Kromě toho patřila Nizozem­sku druhá příčka v dovozu dřeva a skotu a souvisejících produktů a šesté místo v dovozu kávy do EU (káva se do Nizo­zemska ale často dostává přes Německo a Belgii).

Největší objemový nárůst dovozu od roku 2002 byl zaznamenán u dřeva (+125 %), dále kakaa (+67 %), skotu (+53 %) a palmového oleje (+19 %). Ob­jem dovozu kávy mírně poklesl (–2 %) a dovoz sóji se snížil o 21 %.

Ze zemí mimo EU proudí do Nizo­zemska nejvíce zboží spojeného s odles­ňováním z Brazílie, v roce 2022 činila hodnota dovozu z této země 3,2 mld. eur. Jednalo se především o sóju a dřevo nebo výrobky ze dřeva. Druhým největ­ším dodavatelem sóji a dřeva po Brazílii jsou Spojené státy. Třetí příčku zaujímá Pobřeží slonoviny, jehož hlavní exportní surovinou do Nizozemska jsou však kakaové boby. Čína je hlavním zdrojem dřevěného nábytku, zatímco Indonésie a Malajsie dodávají především palmový olej. Mezi 10 nejvýznamnějších zemí původu zboží spojeného s odlesňová­ním patří mimo EU také Velká Británie (dřevo), Uruguay (dřevo a skot), Argen­tina (skot a sója) a Ghana (kakao).

V případě dovozu z členských zemí EU jde především o dřevo a výrobky ze dřeva z Německa, Belgie a Švédska.

Z celkového nizozemského dovozu zboží spojeného s odlesňováním (bez kvazitranzitního obchodu) se 28 % opět vyváží bez dalšího zpracování, 33 % opouští zemi po zpracování a 39 % zů­stává v Nizozemsku (pro přímou spo­třebu nebo zpracování).

Většina dovozových produktů spoje­ných s odlesňováním, které zpracovává potravinářský průmysl, nakonec míří do zahraničí (zejména kakao). V roce 2021 to bylo 79 %. V ostatních průmy­slových odvětvích dohromady zůstává v Nizozemsku 58 % produktů, zatímco 42 % je reexportováno.

Více se dočtete zde.