Nové mapy ve Statistickém atlasu

Na přelomu roku ČSÚ zveřejnil novou sadu ukazatelů a tematických map v aplikacích Statistický atlas a Dojížďka.

Ve Statistickém atlase přibylo 108 nových map pro 18 ukazatelů zobrazujících rozmístění obyvatelstva podle náboženské víry, způsobu bydlení či územní stabilitu podle základních věkových skupin. Nabídka ukazatelů v aplikaci Dojížďka se rozrostla o uživateli žádanou denní dojížďku a vyjížďku do zaměstnání nebo školy podle použitého dopravního prostředku, celkovou dojížďku/vyjížďku podle pohlaví i celkovou pracovní dojížďku/vyjížďku podle sektoru ekonomické činnosti.

Denní dojížďka do SO ORP Praha vlakem