Užívání kokainu v Kanadě nadále vykazuje známky nárůstu

Ve většině kanadských obcí se množství kokainu v odpadních vodách od počátku roku 2020 významně zvýšilo. Tento trend potvrzují i předběžné výsledky za rok 2023.

Podle kanadské agentury pro veřejné zdraví vzrostl počet předávkování drogami mezi lety 2020 a 2022 o více než 30 %. Velkou měrou se na tom podílel nárůst užívání stimulačních drog, mezi něž patří mj. kokain, metamfetamin (pervitin), extáze a amfetaminy (speed). Amfetaminy jsou však dostupné také na lékařský předpis k léčbě stavů, jako je porucha pozornosti/hyperaktivita (ADHD).

Množství amfetaminu naměřené v odpadních vodách se před rokem 2023 v některých kanadských městech výrazně zvýšilo. První výsledky z roku 2023 však naznačují, že hladiny amfetaminu se mohly stabilizovat. Naproti tomu hladiny kokainu v roce 2023 i nadále rostly. Odpadní vody kanadských měst vykazovaly ve srovnání s městy v jiných zemích světa také velmi vysoké množství metamfetaminu. Ze zemí s dostupnými údaji o odpadních vodách, které používají srovnatelnou metodiku, vykazovala v roce 2022 nejvyšší míru užívání metamfetaminu města ve Spojených státech, Česku, Austrálii, Kanadě a na Novém Zélandu.

Metamfetamin v posledních letech nevykazuje známky zvýšeného užívání, zatímco u amfetaminu došlo v letech 2020–2022 k výraznému nárůstu. Metamfetamin je stimulační droga, která je silná a vysoce návyková. Amfetamin je metabolitem při odbourávání metamfetaminu, z čehož vyplývá, že užívání metamfetaminu velmi významně přispívá k hladinám amfetaminu v odpadních vodách.

Vzhledem k tomu, že tyto zvýšené hladiny amfetaminu v odpadních vodách nekorespondují se zvýšením hladin metamfetaminu, znamená to, že došlo ke zvýšenému užívání amfetaminu a dalších drog souvisejících s amfetaminem, což by mohlo zahrnovat léky užívané na ADHD. Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby bylo možné lépe pochopit, zda se jedná především o zvýšené užívání amfetaminových drog na předpis, nebo nelegálních drog (tj. rekreační a jiné nelékařské užívání).

Více se dočtete zde.