Demografie podniků

V roce 2021 činila míra vzniku podniků v EU 10,7 %, zatímco předběžná míra zániku podniků byla 8,5 %.

Eurostat v listopadu 2023 poprvé zveřejnil podrobnou demografickou statistiku podniků s komplexními údaji za rok 2021. Ve většině zemí EU vzniklo více podniků, než zaniklo. Výjimku tvořily Estonsko, Litva, Bulharsko, Polsko, Dánsko a Německo, kde byl počet zaniklých podniků vyšší než vzniklých.

Do podnikové databáze přibyly údaje umožňující analýzu činnosti podniků v EU, zejména u těch zavedených, které zaznamenaly náhlý rychlý růst, a také u zajímavé skupiny mladých rychle rostoucích podniků (známých také jako gazely). Údaje nyní zahrnují více ekonomických činností, např. v rámci služeb (do nichž patří vzdělávání; zdravotní a sociální péče; umění, zábava a rekreace) nebo finančních a pojišťovacích činností. Databáze demografie podniků umožňuje nyní i tvorbu regionálních statistik pro všechny země EU.

V roce 2021 byla nejvyšší míra vzniku podniků ze zemí EU zaznamenána v Litvě (20,2 %), ve Francii (16,2 %) a na Maltě a v Portugalsku (obě země 14,4 %). Nejnižší míry byly zaznamenány v Estonsku (3,1 %), Rakousku (6,0 %) a Řecku (7,2 %). Lepší pokrytí statistik demografie podniků ukazuje dynamiku ekonomiky služeb, např. v oblast vzdělávání nebo u firem působících v oblasti umění, zábavy a rekreace.

Průměrná zaměstnanost v nově vzniklých podnicích se v roce 2021 pohybovala mezi 0,4 osoby v Nizozemsku a 2,3 osoby v Litvě. Na úrovni EU zaměstnávaly nově vzniklé podniky v průměru 1,1 osoby.

Pokud jde o míru předběžného zániku podniků, nejnižší míru mezi zeměmi EU zaznamenaly v roce 2021 Řecko (2,2 %), Belgie (3,6 %) a Nizozemsko (4,2 %). Nejvyšší míru zániku evidují v Estonsku (23,4 %), následovaném Litvou (22,6 %) a Bulharskem (17,6 %).

Více se dočtete na stránkách Eurostatu.