Další úleva pro firmy

ČSÚ pokračuje ve snižování administrativní zátěže podnikatelů. Tentokrát v oblasti zahraničního obchodu.

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem financí a Celní správou ČR ulehčil vykazování statistických údajů, a to zejména malým a středním podnikatelům. S účinností od 1. ledna 2024 došlo ke zvýšení prahů pro vykazování zahraničního obchodu v rámci EU a zároveň ke zvýšení hodnoty pro možnost využití zjednodušeného hlášení v systému Intrastat. Nové nařízení vlády č. 442/2023 Sb. zvýšilo prahy povinného vykazování do Intrastatu (tj. zahraničního obchodu se zeměmi EU) z 12 mil. Kč na 15 mil. Kč, u zjednodušeného hlášení pak z 20 mil. Kč na 30 mil. Kč. Změna platí pro oba směry obchodu, tj. pro dovoz i vývoz, které se v systému Intrastat posuzují zvlášť. Povinné vykazování se tak týká subjektů, jejichž roční objem dovozu či vývozu překračuje uvedený práh, přičemž nyní až do 30 mil. Kč (pokud v daném či předchozím roce neobchodovaly se zájmovými komoditami uvedenými v příslušném sdělení ČSÚ) mohou podat zjednodušené hlášení bez dalšího podrobného vykazování.

V důsledku nové právní úpravy se sníží počet zpravodajských jednotek, které budou mít povinnost vykazovat data pro Intrastat, a současně se zvýší počet zpravodajských jednotek, které budou moci vykazovat zjednodušeným postupem. Celkově se možná úspora vztahuje na 18 % zpravodajských jednotek a lze uspořit více než 35 tisíc výkazů Intrastatu za rok.