Jak se bydlí v Evropě

V Evropě existují velké rozdíly v tom, jak bydlíme, pokud jde o velikost, druh a kvalitu bydlení a zda bydlíme ve vlastním, nebo v nájmu. Vývoj cen nemovitostí a nájmů se v jednotlivých zemích také výrazně liší.

Interaktivní publikace „Bydlení v Evropě – 2023“ nabízí údaje o mnoha různých aspektech bydlení. Publikace je rozdělena do tří tematických okruhů: jak bydlíme, náklady na bydlení, stavebnictví. Informace ve vizualizacích jsou přímo propojeny s online databází až do referenčního roku uvedeného v názvu nebo na ose x každého grafu. Doprovodný text byl dokončen koncem listopadu 2023 a odráží stav dat v daném okamžiku.

Více se dozvíte zde.