Inflace zpomalila

Ve čtvrtém čtvrtletí 2023 klesly spotřebitelské ceny proti třetímu čtvrtletí 2023 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny o 7,6 %.

Mezičtvrtletní vývoj spotřebitelských cen ve čtvrtém čtvrtletí 2023 ovlivnilo zejména snížení cen v oddílech rekreace a kultura, potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle bydlení. K nejvýraznějšímu růstu cen došlo v oddílech odívání a obuv a stravování a ubytování. V oddíle rekreace a kultura klesly ceny dovolených s komplexními službami o 16,5 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se snížily ceny pekárenských výrobků a obilovin o 0,7 %, masa o 1,7 %, mléka, sýrů a vajec o 3,1 %, zeleniny o 0,3 %, z toho brambor o 10,4 %, cukru o 7,8 %, kávy o 3,8 %. V oddíle bydlení došlo k poklesu cen elektřiny o 1,5 %, zemního plynu o 4,8 %, tuhých paliv o 1,3 % a tepla a teplé vody o 0,8 %. Ceny nájemného z bytu vzrostly o 1,4 %. Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) se zvýšilo o 1,1 %. V oddíle odívání a obuv vzrostly ceny oděvů o 3,7 % a ceny obuvi o 4,4 %. V oddíle stravování a ubytování byly ceny stravovacích služeb vyšší o 1,3 %. V oddíle doprava se zvýšily ceny pohonných hmot a olejů o 0,2 %. Průměrná meziměsíční změna úhrnného indexu spotřebitelských cen v posledním čtvrtletí 2023 dosáhla –0,1 %, ve třetím čtvrtletí 2023 to bylo 0,0 %.

Meziroční míra inflace

Proti roku 2022 zpomalení o 4,4 p. b.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v posledním čtvrtletí 2023 proti stejnému čtvrtletí 2022 o 7,6 %, tedy o 0,4 procentního bodu méně než ve třetím čtvrtletí 2023. Tento vývoj ovlivnilo zejména zpomalení cenového růstu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny pekárenských výrobků a obilovin se ve čtvrtém čtvrtletí 2023 meziročně zvýšily o 3,0 %, ovoce o 8,2 %, zeleniny o 16,6 %, z toho brambor o 34,3 %. Ceny kávy byly vyšší o 2,5 %. Snížily se ceny masa o 1,5 %, mléka, sýrů a vajec o 7,0 % a cukru o 15,7 %.

Zrychlení růstu cen zaznamenaly především položky v oddíle bydlení, nejvíce narostly ceny elektřiny (o 144,6 %). Ceny nájemného z bytu vzrostly o 7,5 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 6,2 %, vodného o 16,3 %, stočného o 26,9 %, tuhých paliv o 0,3 %, tepla a teplé vody o 26,4 %. Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) bylo vyšší o 0,3 %.

Průměrná míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %, což bylo o 4,4 procentního bodu méně než v roce 2022. Během celého roku 2023 se meziroční tempo růstu postupně snižovalo (z 16,4 % v 1. čtvrtletí na 7,6 % ve 4. čtvrtletí).

Vývoj inflace v roce 2023 byl ovlivněn zejména růstem cen v oddílech bydlení, potraviny a nealkoholické nápoje. V menší míře na zvyšování inflace působil též růst cen ve většině ostatních oddílů. Protisměrně, tj. na snižování cenové hladiny, působil vývoj cen v oddíle doprava.

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), který je používán pro mezinárodní srovnání, klesl v Česku v prosinci podle předběžných výpočtů meziměsíčně o 0,4 % a meziročně vzrostl o 7,6 %. Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v prosinci 2023 za eurozónu 2,9 %, v Německu 3,8 %. Nejvyšší byla v prosinci na Slovensku (6,6 %) a nejnižší v Belgii a Itálii (shodně 0,5 %).

Rozklad meziroční změny indexu spotřebitelských cen v roce 2023

Článek vyšel v únorovém vydání časopisu Statistika&My.