Jak si vedl trh práce v Německu v roce 2023

V loňském roce bylo u našich západních sousedů průměrně zaměstnáno 45,9 milionu osob, což bylo nejvíce od sjednocení Německa. V meziročním srovnání se počet zaměstnaných zvýšil o 333 tisíc.

V roce 2020 se počet zaměstnaných osob meziročně snížil o 361 000 (–0,8 %). Pandemie nemoci covid-19 tak ukončila vzestupný trend počtu zaměstnaných, který podle údajů německého statistického úřadu trval nepřetržitě 14 let. V roce 2021 se počet zaměstnaných opět mírně zvýšil (o 69 tis. osob, tj. +0,2 %) a následně v roce 2022, po zrušení všech pandemických opatření se zaměstnanost zvýšila výrazně, a sice o dalších 612 tisíc zaměstnaných osob (+1,4 %).

V loňském roce přispěl k pozitivnímu vývoji na německém trhu práce především nárůst počtu zaměstnanců, kterých meziročně přibylo 363 tisíc (+0,9 %) a celkový počet přesáhl 42 milionů. Naproti tomu i v roce 2023 pokračoval klesající trend u osob samostatně výdělečně činných včetně rodinných příslušníků, pozorovaný již 12 let. Jejich počet se meziročně snížil o 30 tisíc na 3,9 milionu (–0,8 %).

Obory služeb s nadprůměrným růstem

Devět z deseti nových pracovníků našlo uplatnění v odvětvích služeb, které v roce 2023 zaznamenalo celkový nárůst zaměstnanosti o 295 tisíc osob, tj. 0,9 %. Ve službách tak v Německu pracuje přibližně 34,6 milionu osob. Největší absolutní nárůst evidovali statistici v kategorii veřejné služby, vzdělávání, zdravotnictví, kam nově nastoupilo 116 tisíc osob (+1,0 %). Počet zaměstnaných osob v tomto odvětví se výrazně zvyšoval i během pandemických let 2020 a 2021 a v roce 2022 vzrostl dokonce o 191 tisíc pracovníků (+1,6 %). Druhý největší absolutní nárůst zaznamenalo v loňském roce odvětví obchodu, dopravy, ubytování a stravování, kde pracovalo o 87 tisíc osob (+0,9 %) více než v roce 2022. K výraznému navýšení o 176 tisíc osob (+1,8 %) došlo i mezi lety 2021 a 2022. Ovšem vzhledem k tomu, že v období pandemie zaměstnanost v tomto odvětví výrazně poklesla, bylo zde zaměstnáno stále o 64 tisíc osob méně než v roce 2019.

V podnikatelských službách, které zahrnují i činnosti agentur práce, se zaměstnanost v roce 2023 zvýšila o 47 tisíc osob (+0,8 %). Nárůst počtu zaměstnaných osob v informačních a komunikačních službách činil sice v absolutním vyjádření pouze 39 tisíc osob, avšak relativně to znamenalo nadprůměrný nárůst o 2,6 %.

Průmysl s poměrně slabým růstem

Růst zaměstnanosti mimo sektor služeb byl mnohem pomalejší. V průmyslu (bez stavebnictví) se počet zaměstnaných osob v roce 2023 zvýšil jen nepatrně o 25 tisíc (+0,3 %) na zhruba 8,1 milionu. O rok dříve činil nárůst 35 tisíc osob (+0,4 %) a aktuální zaměstnanost v tomto odvětví se stále drží hluboko pod úrovní před pandemií. V odvětví stavebnictví byl v loňském roce zaznamenán nárůst zaměstnanosti o 15 tisíc osob (+0,6 %) na zhruba 2,6 milionu. V tomto odvětví pracovalo 5,8 % všech zaměstnaných osob.

V zemědělství, lesnictví a rybolovu se však počet zaměstnaných osob oproti roku 2022 snížil o 2 tisíce osob. To odpovídá poklesu o 0,4 % na 555 tisíc osob. Negativní trend zaznamenaný v předchozích letech tak pokračuje.

Jedním z důvodů nárůstu celkového počtu zaměstnaných osob v roce 2023 byla imigrace zahraničních pracovních sil, ale došlo i k vyššímu zapojení domácího obyvatelstva do pracovního procesu. Oba dva faktory zatím na trhu práce více než kompenzovaly tlumivé dopady demografických změn, které by již ve střednědobém horizontu měly vést k výraznému poklesu počtu obyvatel v produktivním věku.

Více se dočtete zde.

Článek vyšel v únorovém vydání časopisu Statistika&My.