Podnikatelský důchod zemědělců meziročně klesl

Podle zpřesněných údajů klesla odhadovaná hodnota produkce tuzemského zemědělství v roce 2023 meziročně o necelých 8 %. Podnikatelský důchod zemědělců se snížil téměř o polovinu.

Produkce zemědělského odvětví dosáhla za rok 2023 hodnoty 176,9 mld. korun a meziročně klesla o 7,8 %. Převažoval podíl rostlinné produkce (53,7 %) nad živočišnou (39,9 %). Meziroční snížení hodnoty rostlinné produkce o 16,8 % bylo ovlivněno zejména nízkou cenou úrody pšenice (-31,0 %), ječmene (-22,4 %) a řepky (-29,6 %). Naopak meziročně vyšší ceny všech hlavních komodit v živočišné výrobě měly za následek i vyšší hodnotu živočišné produkce (+6,9 %).

Největší nákladová položka, tj. mezispotřeba, je odhadována ve výši 120,3 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 5,9 %. Pokles lze pozorovat u nákladů na energie a maziva (zejména u pohonných hmot), dále u krmiv a hnojiv, a to především v důsledku poklesu jejich cen. K navýšení cen naopak došlo u osiv a sadby, přípravků na ochranu rostlin a veterinárních služeb. Náhrady zaměstnancům vzrostly o 4,1 % a pachtovné o 2,6 %.

Podnikatelský důchod zemědělců, jehož součástí jsou i zemědělské podpory, se podle předběžných výsledků ve srovnání s rokem 2022 snížil o 45,2 %, tj. z 25,6 mld. korun na 14,0 mld. korun.

Podrobné údaje k tématu přináší nově zveřejněná publikace Souhrnný zemědělský účet – předběžné výsledky – 2023, dostupná na webu ČSÚ.

Souhrnný zemědělský účet je sestavován na základě unijní mezinárodně srovnatelné metodiky a popisuje ekonomickou výkonnost odvětví. Zpřesnění výsledků Souhrnného zemědělského účtu za rok 2023 bylo provedeno na základě údajů dostupných k 29. únoru 2024. Semidefinitivní výsledky budou zveřejněny 30. září 2024.