Cestovní ruch se vrací na předcovidovou úroveň

V roce 2023 se v Česku v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo o 13,5 % více hostů než o rok dříve a o 0,2 % více než v roce 2019. Délka pobytu je však kratší než před pandemií.

Data o cestovním ruchu za čtvrté čtvrtletí 2023 ukazují, že se do Česka začali vracet zahraniční turisté. Odvětví silně poznamenané pandemií se pomalu vrací do normálního stavu.

Ve čtvrtém čtvrtletí přibyli hlavně zahraniční turisté

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku se celkový počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil o 8,5 % na 4,7 milionu příjezdů. Příjezdy zahraničních hostů se zvýšily o 16,7 % a počet domácích turistů vzrostl o více než jedno procento.

Počty přenocování vzrostly o 6,6 % na celkových 10,9 milionu nocí. Vyšší počet strávených nocí ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku byl zaznamenán jen u nerezidentů, a sice o 15,6 %. V případě rezidentů naopak došlo k poklesu o 1,8 % přenocování.

V ubytování hotelového typu bylo ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zjištěno 3,8 milionu hostů, kteří zde strávili více než 8,3 milionu nocí. To meziročně znamenalo zvýšení příjezdů o 10,3 % a přenocování o 8,0 %. Penziony vykázaly meziročně nárůst hostů i přenocování shodně o 1,6 %. Naopak provozovatelé kempů a chatových osad zaznamenali

nižší počet ubytovaných hostů. V kempech se snížila návštěvnost meziročně o 7,9 % příjezdů a v chatových osadách dokonce o 14,6 %. Regionálně se počet ubytovaných hostů ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšil ve všech krajích s výjimkou Libereckého a Královéhradeckého kraje. Nejvyšší nárůst zaznamenal Jihočeský kraj, kam přijelo o 18,4 % více hostů, kteří zde strávili o 7,8 % více nocí. Zahraniční klientela vykázala růst ve všech krajích Česka, a to jak v počtu příjezdů, tak i přenocování. Domácích hostů v šesti krajích meziročně ubylo a počet jejich přenocování se snížil v devíti krajích.

Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (%)

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) ve čtvrtém čtvrtletí pocházelo již tradičně z Německa. Němci tvořili téměř čtvrtinu zahraniční klientely a v uvedeném čtvrtletí jich do Česka přijelo více než 542 tisíc, což představovalo meziroční růst o 6,3 %. Druhá nejpočetnější skupina zahraničních hostů pocházela ze Slovenska (203 tisíc hostů, zvýšení o 5,9 %) a třetí ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (135 tisíc hostů, růst o 38,8 %). Více než 40 % zahraniční klientely tvořili hosté ze sousedních zemí.

Po příznivém vývoji v letní sezoně se čtvrté čtvrtletí nedostalo nad úroveň předcovidového roku 2019. Celkový počet příjezdů i přenocování byl oproti stejnému čtvrtletí 2019 nižší. Počet rezidentů v hromadných ubytovacích zařízeních vzrostl o více než 11 %, naopak zahraničních klientů přijelo o 10,5 % méně.

Návštěvníci Česka v roce 2023 podle zemí (tis.)

Data za celý rok jsou optimistická

Za celý rok 2023 vykázala hromadná ubytovací zařízení u nás meziroční růst návštěvnosti jak v počtu příjezdů (o 13,5 %), tak i v počtu přenocování (o 10,7 %). V Česku se ubytovalo 22 milionů hostů, kteří zde strávili 56 milionů nocí. Loni došlo poprvé k vyrovnání počtu hostů s předcovidovým rokem 2019, dokonce byl zaznamenán mírný růst o 0,2 %. Přenocování však stále nedosahovalo tehdejších hodnot. Oproti roku 2019 strávili turisté v hromadných ubytovacích zařízeních o 1 milion nocí méně (pokles o 1,8 %).

Počty hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2023 (mil.)

Počty přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2023 (mil.)

Článek vyšel v březnovém vydání časopisu Statistika&My.