V Etiopii se nepěstuje jen káva

Součástí socioekonomického panelového šetření za období 2021 a 2022 bylo také zjišťování, co pěstují a jaké škody na úrodě zaznamenávají místní zemědělci.

Mezi trvalými plodinami byl vysoký podíl ztrát ještě před sklizní zaznamenán u katy jedlé (44 %) a kávy (38 %).

Z dočasných plodin se vysoké předsklizňové ztráty týkaly koňského bobu (44 %), pšenice (35 %), kukuřice (35 %) a čiroku (35 %). Ještě vyšší ztráty před sklizní vykazovaly rychle se kazící trvalé plodiny: mango (47 %) a avokádo (40 %). Většina sklizených obilovin byla použita nebo určena pro domácí spotřebu, v případě kukuřice to bylo dokonce 80 %, u ječmene pak 55 %.

Zemědělci se snaží prodávat spíše plodiny s vyšší hodnotou, takže na prodej bylo určeno 84 % sklizně kávy a 44 % katy jedlé. A jak to bylo v případě ensetu (tzv. falešných banánovníků)? Podívejte se do uvedené publikace.

Více se dočtete zde.